Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Developing an STEM eLearning platform – net.kabinet


Tokom 2020. godine bili smo svedoci pandemije koja je potpuno poremetila život na planeti a to i dalje čini. Da bismo razumeli fenomen epidemije, morali smo da se okrenemo mnogim naučnim disciplinama poput biologije, matematike, hemije, programiranja, ali i mnogim drugim jer je epidemija kompleksna pojava i da bismo je razumeli ne možemo je posmatrati samo iz jednog ugla.

Upravo kurs koji se nalazi pred vama, a koji je primarno namenjen učenicima gimnazija, ima za cilj da otvori i sagleda fenomen epidemije iz ugla predmeta koji učenici gimnazije imaju u školi. Istovremeno, ovim kursom želimo da približimo školsko gradivo svakodnevnom životu i iskustvima koja su učenicima bliska.

Škole za 21. vek


Škole za 21. vek je trogodišnji projekat koji implementira British Council, a finansira Vlada Velike Britanije, a kojim je predviđeno da sve osnovne škole na teritoriji Zapadnog Balkana do sredine 2021. godine dobiju micro:bit uređaje koje će koristiti kako u nastavi računarstva tako i u drugim predmetima. Ideja koja stoji iza ovog veoma ambicioznog projekta je želja da učenici uz pomoć svojih nastavnika i tokom redovnih školskih aktivnosti razviju kritičko i algoritamsko razmišljanje kao i multidisciplinaran pristup rešavanju problema.

Zimska škola otvorenih podataka


Projekat otvoreni podaci u društvenim naukama Fondacija Petlja izodi u okviru projekta "Otvoreni podaci - otvorene mogućnosti" Programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Projekat je namenjen studentima treće i četvrte godine osnovnih studija i studentima master studija programa društveno-humanističkih nauka.

Gen-D Nurturing a Digital Future


Ideja iza projekta "Gen-D – Nurturing a Digital Future" je da doprinese digitalnoj transformaciji u obrazovanju kroz stvaranje materijala za učenje programiraja koje je napravio autorski tim Fondacije Petlja. Partnerske organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske i Srbije, radiće na lokalizaciji ponuđenih materijala ne bi li se podržali i unapredili obrazovni standardni u njihovim zemljama. Fondacija Petlja je jedan od partnera na projektu čiji je koordinator Propulsion iz Srbije, a sam projekat se realizuje zahvaljujući sredstvima koja su odobrena od strane kompanijeMicrosoft kroz program Microsoft Philanthropies.

DigiGirlz


Internacionalni dan žena u ICT-ju je inicijativa osnovana sa idejom kreiranja globalne amtosfere koja će ohrabriti i osnažiti devojke i mlade žene da razmotre započinjanje karijere u sve većem polju informaciono-komunikacionih tehnologija. Ovaj dan se na svetskom nivou obeležava svakog četvrtog četvrtka u aprilu.

Letnja škola Znanje budućnosti


Fondacija Petlja u saradnji sa kompanijom GoPro i uz podršku kompanije Majkrosoft, organizovala je letnju školu digitalnih veština namenjenu korisnicima SOS Dečijih sela i centra "Jaki Mladi".