Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

O projektu


U okviru programa društvene odgovornosti Svet kakav želiš koji je kompanija A1 sprovela u saradnji sa regionalnom kompanijom Propulsion, Fondacija Petlja učestvovala je sa projektom Budi data driven - nauči da donosiš zaključke na osnovu podataka čiji je rezultat besplatan interaktivni online kurs na temu obrade, analize i vizuelizacije podataka pomću programskog jezika Pajton i interaktivnog okruženja za obradu podataka Jupyter.


Kako su tumačenje podataka, donošenje zaključaka na osnovu njihove analize i odgovarajuće vizuelno predstavljanje tih zaključaka veštine koje su danas prisutne u gotovo svim sferama života - privredi, medijima, obrazovanju, svakodnevici, projekat Budi data driven pokušao je da odgovori na sve veću potrebu za poznavanjem ovih veština. Glavni cilj projekta je da svakom zainteresovanom građaninu i građanki omogući da se upozna sa analizom i obradom podataka uz pomoć programerskih alata i da ove veštine počne da koristi za bolje razumevanje svog okruženja, bilo da se radi o poslu, društvu, ekonomiji ili nekoj drugoj oblasti.


Partneri na projektu


O kursu Budi Data Driven - analiza i vizuelizacija podataka


Budi Data Driven je kurs posvećen učenju obrade, analize i vizuelizacije podataka uz pomoć programskog jezika Pajton i interaktivnog okruženja za obradu podataka, Jupyter. Na primerima podataka iz četiri oblasti, umetnosti, javnog zdravlja, ekologije i sporta, čitaoci će moći da se upoznaju sa raznovrsnim tehnikama analize podataka, različitim tipovima vizualizacija i glavnim načinima za izvlačenje zaključaka iz podataka. Materijal će čitaocima i čitateljkama predstaviti neke osnovne koncepte statistike koje će im pomoći da samostalno donose zaključke na osnovu podataka, koristeći pri tom alate programskog jezika Pajton.

Creative Commons License
Kurs Budi Data Driven izdala je Fondacija Petlja pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Započni kurs

Autori


Generic placeholder image
Aleksandra Alorić

Aleksandra Alorić je naučna saradnica zaposlena na Institutu za fiziku u Beogradu u Centru za izučavanje kompleksnih sistema. Diplomirala je i masterirala teorijsku fiziku na Univerzitetu u Beogradu, a doktorirala primenjenu matematiku na Kraljevskom koledžu u Londonu. Pored istraživanja u oblasti društvenih i ekonomskih kompleksnih sistema, Aleksandra voli da se bavi promocijom nauke i obrazovanjem. Jedna je od pokretačica i koordinatorki Turnira mladih fizičara, radila je na brojnim Festivalima nauke u zemlji i inostranstvu i koordinirala projektima Centra za promociju nauke. Aleksandra je do 2020. godine rukovodila i sarađivala na različitim programima u Istraživačkoj stanici Petnica, a sada je jedna od nastavnica na multidisciplinarnim master programima "Računarstvo u društvenim naukama" i "Napredna analiza podataka" Univerziteta u Beogradu.


Dejan Pajić
Dejan Pajić

Dejan Pajić je vanredni profesor na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Predaje predmete iz oblasti statistike i primene računara u psihologiji. Uža oblast interesovanja su mu naukometrija i vrednovanje naučnog učinka. Učestvovao je u realizaciji više projekata otvorene nauke u okviru koji su razvijeni Srpski citatni indeks, Repozitorijum naučnih publikacija Univerziteta u Novom Sadu i Nacionalni portal otvorene nauke. Objavio je prvi interaktivni otvoreni udžbenik na Univerzitetu u Novom Sadu Primena tehnika vizualizacije u bazičnoj statistici. Član je Saveta za statistiku Republike Srbije.


Recenzent


Generic placeholder image
Dragan Mašulović

Dragan Mašulović je redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Univerziteta u Novom Sadu. Ima bogato iskustvo u poučavanju matematike i računarstva, kako učenika i studenata koji su posebno motivisani za ove dve oblasti, tako i onih kojima su matematika i/ili računarstvo neophodne pomoćne discipline. Pored dugogodišnjeg rada na univerzitetu već više od 20 godina predaje računarske predmete u specijalnim matematičkim odeljenjima u Gimnaziji "Jovan Jovanović-Zmaj" u Novom Sadu, dok je u Istraživačkoj stanici Petnica aktivan više od 30 godina u raznim svojstvima. Bio je gostujući profesor za Diskretnu matematiku na Johanes Kepler Univerzitetu u Lincu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je bio šef Katedre za teorijske osnove informatike, prodekan za doktorske studije i akreditaciju, a sada je angažovan kao Koordinator radne grupe za unapređenje elektronskih servisa.

Ekspert u domenu metodike nastave programiranja


Generic placeholder image
Milena Marić

Milena je diplomirala na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine gde je sada na doktorskim studijama. Dugi niz godina i veliko iskustvo je stekla kao profesorka matematike i računarstva. Od 2017. godine je saradnik Fondacije Petlja da bi se 2019. godine pridružila timu kao koordinator projektnih aktivnosti. Autor i koautor je nekoliko stručnih radova iz oblasti primene savremenih tehnologija u nastavi matematike i računarstva. Koautor je nekolicine akreditovanih seminara od strane ZUOV-a za usavršavanje nastavnika matematike i računarstva. Recenzent je jedne knjige o programskom jeziku Python. Autor je knjige Python za osnovce u izdanju CET-a.


Ilustracije


Ivan Avdić
Ivan Avdić

Ivan Avdić, koji deli rođendan sa Šonom Konerijem, je arhitekta i grafički dizajner. Trenutno radi kao projektant u zemlji vetrenjača. U slobodno vreme pokušava da istrči što više kilometara i pogleda što više Sci-Fi filmova.