Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Škole za 21. vek


Škole za 21. vek je trogodišnji projekat koji implementira British Council, a finansira Vlada Velike Britanije, a kojim je predviđeno da sve osnovne škole na teritoriji Zapadnog Balkana do sredine 2021. godine dobiju micro:bit uređaje koje će koristiti kako u nastavi računarstva tako i u drugim predmetima. Ideja koja stoji iza ovog veoma ambicioznog projekta je želja da učenici uz pomoć svojih nastavnika i tokom redovnih školskih aktivnosti razviju kritičko i algoritamsko razmišljanje kao i multidisciplinaran pristup rešavanju problema.

Glavne aktivnosti autorskih timova Fondacije Petlja će biti izrada edukativnih resursa koji su namenjeni upotrebi micro:bit uređaja u osnovnim školama u Srbiji u okviru predmeta Informatika i računarstvo u petom razredu kao deo nastavne teme Računarstvo, u sedmom i osmom razredu u okviru nastavne teme Projektni zadatak a u okviru predmeta Tehnika i tehnologija Petljini materijali će pokriti dve nastavne teme, Tehnička i digitalna pismenost i Konstruktivno modelovanje.

Pored kreiranja edukativnih resursa, Petlja će organizovati i dvodnevne obuke za nastavnike koji predaju predmet Informatika i računarstvo i predmet Tehnika i tehnologija u osnovnim školama.

Više informacija o projektu na www.britishcouncil.rs