Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

O kursu Fizičke simulacije


Fizičke simulacije su kurs u kojem smo povezali fiziku i programiranje. Naime, često i potpuno neopravdano fizika se doživljava kod učenika kao teška, apstraktna nauka, a istina je zapravo da brojne fizičke pojave mi imamo u našem svakodnevnom iskustvu. Zbog toga smo kroz kreiranje simulacije koje se bave baš takvim primerima iz svakodnevnog života želeli da popularizujemo i približimo fizičke fenomene učenicima. Dodatno, želeli smo da podstaknemo učenike da kroz malo veštine u programiranju mogu da naprave i svoje simulacije pa smo uključili i informatiku u celu priču. Kurs Fizičke simulacije zapravo čine dva kursa, jedan namenjen učenicima osnovne škole, a drugi gimnazijalcima.

Creative Commons License
Kurs Simulacije izdao je Unicef pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

O projektu


Osnovna motivacija za ovaj projekat se crpela iz ideje da se na primeru tri interdisciplinarna kursa učenicima približi iskustvo koje imaju iz svakodnevnog života sa gradivom koje uče u školi, ali i da se otvore neke nove, inovativne teme koje učenicima mogu biti interesantne. Jačanje međupredmetnih kompetencija, pozvanje učenika da uzmu aktivnu ulogu u procesu učenja tako što će postavljati pitanja i istraživati dalje od onoga što je u samim kursevima ponuđeno, saradnja među nastavnicima različitih predmeta, neke su od osnovnih ideja voditelja ovog projekta.


Kao rezultat, na platformi net.kabinet su objavljena 2 interdisciplinarna kursa:


Epidemijaje kurs u kojem smo pokušali da fenomen epidemije sagledamo iz ugla više naučnih disciplina - biologije, hemije, matematike i programiranja. Kurs je namenjen učenicima drugog i trećeg razreda gimnazije, ali i svima onima koji žele da iz ugla ovih naučnih disciplina bolje sagledaju i razumeju šta se dešava u periodima kada nastupe epidemije zaraznih bolesti.


Algoritamska umetnost je kurs namenjen učenicima koji žele da se kreativno izraze, ali na jedan drugačiji način - putem programiranja i uz pomoć matematike.


Fizičke simulacije su kurs u kojem smo povezali fiziku i programiranje. Naime, često i potpuno neopravdano fizika se doživljava kod učenika kao teška, apstraktna nauka, a istina je zapravo da brojne fizičke pojave mi imamo u našem svakodnevnom iskustvu. Zbog toga smo kroz kreiranje simulacije koje se bave baš takvim primerima iz svakodnevnog života želeli da popularizujemo i približimo fizičke fenomene učenicima. Dodatno, želeli smo da podstaknemo učenike da kroz malo veštine u programiranju mogu da naprave i svoje simulacije pa smo uključili i informatiku u celu priču. Kurs Fizičke simulacije zapravo čine dva kursa, jedan namenjen učenicima osnovne škole, a drugi gimnazijalcima.

Partneri na projektu


Autori


Tijana Marinković
Tijana Marinković
autorka Fizičkih simulacija za gimnaziju

Tijana Marinković je rođena u Beogradu, gde je i diplomirala 1999. godine na Fizičkom fakultetu na smeru Teorijska fizika. Doktorirala je 2003. na Univerzitetu u Trentu, u Italiji.

Od 2000. do 2015. godine živela je u Italiji, Finskoj i Danskoj baveći se uglavnom naučno-istraživačkim radom.

Od 2015. godine živi ponovo u Beogradu i bavi se radom u prosveti. Radila je kao saradnik u Matematičkoj gimnaziji na pripremi učenika sedmog i osmog razreda za takmičenja.

Od 2016. radi u Šestoj beogradskoj gimnaziji. Pored redovne nastave, angažovana je u pripremi učenika za takmičenja i turnire iz fizike. Aktivno učestvuje u organizaciji opštinksih i okružnih takmičenja kao i u komisijama za pregledanje zadataka.

Ivan Razumenić
Ivan Razumenić
autor Fizičkih simulacija za gimnaziju

Ivan Razumenić (1989) je odrastao u Vračevgaju. Kao učenik Gimnazije u Vršcu, osvojio je bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike. Dva puta je proglašen za internacionalnog mladog ambasadora fizike.

Diplomirani je inženjer elektrotehnike i računarstva Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Proveo je godinu dana na Univerzitetu u Nju Hemširu (SAD).

Od 2003. godine je saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica. Učestvuje na programima Primenjene fizike i elektronike (PFE), Matematičko-tehničkih nauka (TEH), i Institutu za mašinsko učenje (PSI:ML) gde je bio i rukovodilac.

Kao inženjer softvera, zaposlen je u Majkrosoftu od 2012. godine. Bavi se obradom slike, kompjuterskom vizijom, hibridnom stvarnošću, mašinskim učenjem i holografskom teleportacijom ljudi. Za sada ima 6 patenata i 2 naučna rada.

Živi u Pirotu sa suprugom Ksenijom.

Generic placeholder image
Nebojša Vasiljević
Autor Fizičkih simulacija za osnovnu školu

Nebojša Vasiljević je doktor nauka u oblasti računarske lingvistike. U svojoj dugogodišnjoj karijeri stekao je iskustvo u različitim oblastima poput softverskog inženjerstva,, kao i rada sa studentima na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je radio kao asistent na predmetima iz oblasti računarstva. Direktor je Fondacije Petlja od njenog osnivanja 2017. godine.

Mladen Šljivović
Mladen Šljivović
Autor Fizičkih simulacija za osnovnu školu

Mladen Šljivović je nastavnik fizike u Gimnaziji Zaječar kao i koordinator tima za karijerno vođenje i savetovanje. Tokom karijere radio je u Medicinskoj školi u Zaječaru, kao i u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Za svoj rad u oblasti promocije nauke višestruko je nagrađivan (Eurogudiance Srbija 2020. i 2019., European SchoolNet 2020. i 2017, Magija je u rukama nastavnika 2020, Stem Alliance 2017. i dr). Izabran je za jednog od najboljih edukatora Srbije 2018, a 2021. je pobednik nacionalnog takmičenja za izbor najboljeg nastavnika. Autor je metode učenja Hembizika.

Pored fizike voli i književnost, autor je dve zbirke poezije, a neko vreme je vodio i dramsku sekciju Gimnazije.

Milan Vugdelija
Milan Vugdelija
Autor Fizičkih simulacija za osnovnu školu i gimnaziju

Proveo 12 godina kao nastavnik programiranja u Matematičkoj gimnaziji. Radio kao predavač na Mašinskom fakultetu. Učestvovao u organizaciji takmičenja i pripremanju takmičara od 1992. do 2001, autor nekoliko zbirki zadataka iz programiranja. U Majkrosoft razvojom centru Srbija je radio između 2007 i 2018. Inicijator portala BubbleBee i jedan od kreatora prvih sadržaja na ovom portalu, koji je sada deo Petlje. Sada radi u Petlji i kao profesor informatike u Računarskoj Gimnaziji.

Recenzent


Duško Latas
Duško Latas
Recenzent

Duško Latas je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je proveo dosadašnji radni vek. Držao je računske vežbe iz velikog broja predmeta, a sad drži kurseve iz Osnova teorijske mehanike i Kvantne teorijske fizike. Njegova naučna aktivnost vezana je za ispitivanje mogućnosti kvantovanja gradijentnih teorija na nekomutativnom prostor-vremenu i primene nekomutativnog frejm formalizma na kosmološka rešenja opšte teorije relativnosti. Uređivao je časopis Mladi fizičar, pripremao zadatke za takmičenja iz fizike, držao predavanja u Petnici, dodatnu i mentorsku nastavu iz fizike u Matematičkoj gimnaziji i u odeljenju učenika talentovanih za fiziku u Zemunskoj gimnaziji. Autor je udžbenika i zbirki zadataka iz fizike za osnovnu školu.

Eksperti u domenu obrazovne psihologije i pristupačnosti


Generic placeholder image
Nevena Buđevac

Nevena Buđevac je vanredna profesorka na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, gde predaje više predmeta iz oblasti psihologije obrazovanja. Doktorirala je 2013. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Paralelno sa doktorskim studijama u Beogradu, pohađala je i školu doktorskih studija Argupolis u Švajcarskoj. Njen istraživački fokus usmeren je na mogućnosti učenja kroz vršnjačku socijalnu interakciju i na razvoj argumentativnog mišljenja. Angažovana je na više međunarodnih projekata koji se bave obrazovanjem na različitim nivoima – od predškolskog do univerzitetskog. Pomoćnik je glavnog urednika časopisa European Journal of Psychology of Education. Recenzirala je više udžbenika za osnovnu školu i univerzitet. Autorka je više od 20 naučnih radova i jednog udžbenika za studente Učiteljskog fakulteta.


Generic placeholder image
Mirjana Lazor

Mirjana Lazor je školski pedagog u ŠOSO “Milan Petrović“ sa domom učenika u Novom Sadu. Posvećena je razvoju inkluzivnog obrazovanja i širenju znanja o načinima korišćenja IKT i asistivnih tehnologija u obrazovnom okruženju. Autorka je (ili koautorka) brojnih priručnika i vodiča za nastavnike: Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju (NSHC,2008); Škola na kvadrat - model povezivanja specijalnih i redovnih škola u Srbiji, (SCh 2010); Asistivna tehnologija u školi (ŠOSO, 2012); Uputstvo za izradu nastavnih materijala u skladu sa principom univerzalnog dizajna (SIPRU,2016); Katalog asistivne tehnologije ( MPNTR RS, 2017); Guidelines for providing open and distance learning to students with disabilities during school closures: Enhancing Inclusive Learning under COVID-19 (SLIBNU, 2020).


Ilustracije i video produkcija


Katarina Zlatić
Katarina Zlatić
ilustratorka Fizičkih simulacija

Katarina Zlatić je samostalni preduzetnik i vlasnik tattoo studija u Beogradu, “Manufraktura”. Kao samouka i vrsna umetnica, oduvek je bila sklona otvorenom izražavanju svoje kreativnosti. Provela je godine crtajući stripove i pohađala je školu stripa „Đorđe Lobačev“. Njena strast prema umetničkom stvaralaštvu i dizajnu ju je odvela ka studiranju arhitekture. 2013. godine je počela da se bavi tetoviranjem, od kojeg je napravila profesionalnu karijeru koju je tokom godina nastavila da razvija i oblikuje u svoj jedinstven način izražavanja. 2014. godine je osvojila prvo mesto na Red Bull doodle art takmičenju održanom u Srbiji, što ju je dodatno motivisalo da nastavi da istražuje nove umetničke stilove i da se pronalazi u njima. U slobodno vreme se takođe bavi slikarstvom gde radi sa uljem na platnu, slikanjem po telu, slikanjem po zidovima, itd.


Generic placeholder image
Industrija video sadržaja
video Fizičkih simulacija

Mi smo digitalna video produkcija koja nudi zaokruženu uslugu proizvodnje video sadržaja: od razrade ideje, pravljenja video plana i scenarija, preko snimanja, do montaže i animiranja. Mi pravimo video koji menja svet.


Uputstvo za nastavnike


Na sledećem linku nalazi se uputstvo koje će nastavnicima pomoći da u nastavu na najbolji način uključe materijale koje ovaj kurs obuhvata.

U ovom uputstvu možete pročitati:
 • Ko stoji iza kursa Fizičke simulacije?
 • Zašto je za temu interdisciplinarnog kursa izabran spoj fizike i programiranja?
 • Koji su ciljevi interdisciplinarnog kursa Fizičke simulacije?
 • Kako kurs Fizičke simulacije možete primeniti u nastavi?
  • Planiranje
  • Ostvarivanje nastave
  • Praćenje i vrednovanje
 • Standardi i ishodi