Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Informatika i računarstvo za 8. razred osnovne škole

Анализа и презентација података у Џупајтеру (бета)

Пред вама се налази прелиминарна (бета) верзија приручника. За питања, примедбе и коментаре користите https://algora.petlja.org.

У овом приручнику ћемо се упознати са основама анализе и презентације података уз коришћење окружења за интерактивна израчувавања Џупајтер (Jupyter) и програмског језика Пајтон (Python). У приручнику је обрађен део предмета Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе у школској 2019/20 години, а који се односи на анализу и презентацију података.

Сваки час је обрађен у једној Џупајтер радној свесци. Први час представља увод у Џупајтер и мало подсећање на основе програмског језика Пајтон, док је осталих петнаест часова подељено у групе од по три часа (два часа обраде градива и један час утврђивања градива).

Радне свеске можете да користите на два начина:

  • само прегледате и читате - довољно је да изаберете неки од линкова у садржају на дну ове стране
  • интерактивно пролазите кроз садржај тако што свеске отворите унутар Џупајтера - у наставку прочитајте како то да урадите

Наједноставнији начин да отворите свеске унутар Џупајтера је да одете на следећи линк https://mybinder.org/v2/gh/Petlja/JupyterPrirucnik/master?filepath=Sadrzaj.ipynb. Овај сервис (Binder) вам неће трајно сачувати оно што радите, али вам даје могућност да брзо баците поглед како свеске изгледају отворене у Џупајтеру.

Свеске можете отворити и у неком од сервиса у облаку који омогућава да сачувате оно што радите, као што је Azure Notebooks. Након што се улогујете на Azure Notebooks идите на My Projects и ту изаберите Upload Github Repo. У форми која се након тога отвори у поље GitHub repository унесите https://github.com/Petlja/JupyterPrirucnik , остала поља и опције у тој форми изаберите према вашој жељи и на крају кликните на Import. Уколико је све прошло како треба, у листи ваших пројеката ће се приказати нови пројекат, можете га отворити и покренути.

Уколико свеске желите да отворите у локалној инсталацији Џупајтера можете преузети ZIP пакет са свескама: https://github.com/Petlja/JupyterPrirucnik/archive/master.zip.

Садржај

Уводни час:

1. час: Увод у Џупајтер (Jupyter)

Представљање и визуелизација низова података:

2. час: Записивање и приказивање низова података

3. час: Боје и приказивање низова података

4. час: Утврђивање градива

Једноставне анализе података:

5. час: Просек низа бројева

6. час: Проценти и секторски дијаграми

7. час: Утврђивање градива

Увод у табеларно представљене податке:

8. час: Табеларно представљени подаци

9. час: Рад са индексираним табелама

10. час: Утврђивање градива

Учитавање, модификација и упис табела у датотеку:

11. час: Учитавање табела из локалних датотека и из удаљених ресурса

12. час: Модификације табеле и записивање табеле у датотеку

13. час: Утврђивање градива

Обрада табеларно представљених података:

14. час: Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа

15. час: Џупајтер и Ексел

16. час: Утврђивање градива