Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

POLITIKA PRIVATNOSTI


Uvod

Fondacija Petlja sa registrovanim sedištem u Beogradu – Savski Venac, Koste Glavinića 2, I sprat, lokal L1 („Petlja“) poštuje privatnost korisnika svog portala petlja.org („Portal“) i razume značaj zaštite ličnih podataka i njihove poverljivosti.


Cilj Politike privatnosti

Cilj ove Politike privatnosti je da Vas, kao korisnika Portala, obavestimo koje podatke o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe, po kom pravnom osnovu i koliko dugo to činimo, kao i koja su Vaša prava u vezi sa takvom obradom.

  Prihvatanjem ove politike privatnosti u svoje ime ili u ima osobe čiji ste roditelj ili staratelj dajete saglasnost na obradu vaših podataka o ličnosti odnosno podataka o ličnosti osobe čiji ste roditelj ili staratelj.

U meri u kojoj je saglasnost pravni osnov za obradu Vaših Ličnih podataka, a Vi tu saglasnost odlučite da opozovete što imate pravo da učinite u svakom trenutku, Vaši Lični podaci više se neće obrađivati nakon tog opoziva osim ukoliko za njihovu obradu postoji neki drugi pravni osnov. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade Vaših Ličnih podataka koja je vršena pre tog povlačenja.


Šta su podaci o ličnosti i koje sve lične podatke obrađujemo?

Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Ukoliko drugačije nije naglašeno, za podatke o ličnosti za koje ovom politikom navedeno da ih obrađujemo Petlja je u ulozi rukovaoca, a u slučajevima kada je tako naglašeno Petlja može biti u ulozi obrađivača.


Lični podaci koje koristimo prilikom Vaše posete Portalu

Prilikom vaše posete Portalu, bez obzira da li ste se prijavili kao registrovan korisnik Portala ili ne, prikupljamo sledeće podatke:

kategorija podataka opis podataka
tehnički podaci o pristupu web stranama vreme i datum pristupa, identifikator resursa kome se pristupa, klijentska internet adresa, naziv web klijenta, količina preuzetih podataka, informacija o uspešnosti pristupa i web sajt sa koga dolazite na naš Portal

Svrha obrade ovih podataka je da se otkriju, spreče i istraže napadi na Portal.


Lični podaci koje prikupljamo od registrovanih korisnika

Na Portalu postoje sledeći tipovi registrovanih korisnika:

Kada se samostalno registrujete onda ste registrovani kao standardan korisnik i samostalno dajete saglasnost o obradi podataka o ličnosti prihvatanjem ove politike privatnosti. Standardan korisnik mora imati navršenih barem 15 godina.

Mlađi korisnik je maloletno lice koje ne mora imati navršenih 15 godina, a koga registruje roditelj odnosno staratelj koji je prethodno sam registrovan kao standardan korisnik.

Anonimnog korisnika registruje standardan korisnik prilikom kreiranja grupe anonimnih korisnika. Njima se dodeljuje nasumično generisano korisničko ime i za anonimnog korisnika se ne prikupljaju podaci na osnovu kojih se može odrediti identitet fizičkog lica koje koristi anoniman korisnički nalog. Standardni korisnik koji je kreirao grupu anonimnih korisnika smatra se rukovaocem podataka o ličnosti za te korisnike i odgovoran je za ispunjavanje zakonskih obaveza rukovaoca podataka o ličnosti.


Podaci o ličnosti koji se prikupljaju za registrovane korisnike:

Kategorija podataka Opis podataka tipovi korisnika
Podaci o korisniku ime i prezime standardni
adresa elektronske pošte standardni
korisničko ime (koje ne mora da ukazuje na stvarno ime odnosno prezime) svi
lozinka u šifrovanom obliku standardni, mlađi
lozinka u otvorenom obliku anonimni
pripadnost određenim ulogama koje omogućavaju pristup dodatnim funkcionalnostima Portala standardni
Opcioni podaci o korisniku (sve funkcionalnosti Portala su dostupne i bez unošenja ovih podataka) škola standardni, mlađi
zemlja standardni, mlađi
grad/mesto standardni, mlađi
godina rođenja standardni, mlađi
fotografija standardni
ime i prezime mlađi
podaci o korisnikovim aktivnostima na Portalu zadaci koje su rešavani sa poslatim rešenjima i rezultatom, sadržaji koji su pregledani, takmičenja na kojima je korisnik učestvovao, rezultati rešavanja zadata na takmičenjima i drugi podaci o aktivnosti korisnika na Portalu svi
               

Za podatke o učešću, aktivnostima i rezultatima takmičenja kada organizator takmičenja nije Petlja, Petlja ima ulogu obrađivača, a organizator takmičenja ima ulogu rukovaoca podataka.

U slučaju kada je Petlja rukovalac, svrha obrade podataka o ličnosti je ostvarivanje usluge koju Portal pruža korisnicima, a osnov obrade je saglasnost. U slučaju kada je drugo lice rukovalac, to lice određuje svrhu obrade i odgovorno je za ispunjavanje zakonskih obaveza rukovaoca.


Treća lica kao organizatori takmičenja

Kada standardan korisnik kroz opcije koje mu omogućava Portal kreira takmičenje, taj korisnik je organizator takmičenja i samim tim rukovalac podataka o učešću, aktivnostima i rezultatima takmičenja.

Pored toga, mogu postojati takmičenja koja nije kreirao standardni korisnik kroz opcije koje mu omogućava Portal, u kom slučaju je odnos Petlje sa organizatorom takmičenja uređen posebnim sporazumom.


Gde se čuvaju Vaši lični podaci?

Naš Portal korist servise u oblaku za čuvanje podataka, a fizička lokacija opreme na kojoj se podaci nalaze je u okviru država koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka ili državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.


Bezbednost vaših ličnih podataka

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti. Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.


Ko ima pristup vaši podacima - primaoci?

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:  

U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti.


Koja Vam prava pripadaju u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka?

Pored gore-pomenutog prava na opoziv saglasnosti, pripadaju Vam, u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom, i sledeća prava u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka: pravo da zatražite informacije o obradi Vaših Ličnih podataka, pravo da im pristupite, pravo da tražite njihovu kopiju, pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših Ličnih podataka, pravo na ograničenje njihove obrade, pravo na prenosivost Vaših Ličnih podataka, pravo na podnošenje prigovora protiv konkretne obrade Vaših Ličnih podataka i pravo na prekid njihove obrade, kao i pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu  automatizovane obrade.

Takođe, pripada Vam i pravo na pravna sredstva predviđena Zakonom uključujući pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo na sudsku zaštitu.


Kako možete da nas kontaktirate?

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa informacijama sadržanim u ovoj Politici privatnosti, kao i ukoliko želite da ostvarite neko od svojih gore-navedenih prava u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, možete da nas kontaktirate putem sledeće adrese elektronske pošte: loop@petlja.org.


Izmene i ažuriranje Politike privatnosti

Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove ove Politike privatnosti, a da vas ne obavestimo o tome unapred. Uvek proverite aktuelnu verziju Politiku privatnosti pre nego što počnete da koristite naš Sajt, a kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja. Poslednje ažuriranje ove Politike privatnosti izvršeno je 14. 11. 2019.

PRAVILA O UPOTREBI KOLAČIĆA

Ovaj sajt koristi kolačiće. Koristimo kolačiće da unapredimo i analiziramo vaše iskustvo na našem sajtu i za svrhe marketinga.

Kolačić je mali tekstualni dokument koji je skladišten na vaš uređaj dok posećujete sajtove. Kolačiće koje mi postavljamo se nazivaju „kolačići prve strane". Takođe koristimo i „kolačiće treće strane" koji omogućavaju funkcionalnosti i karakteristike trećih strana na ili putem veb sajta (npr. personalizovano oglašavanje i analitika). U nastavku možete pronaći dodatne informacije.

   

Cilj ovih Pravila o upotrebi Kolačića je da vas informišemo o vrstama kolačića koje Sajt koristi, kao i o njihovoj nameni i roku njihovog važenja, te kako njima možete upravljati i kako ih brisati, odnosno blokirati.

  

1.     Vrste kolačića

Ime kolačića Rok važenja Namena Vrste kolačića
.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider Do zatvaranja pretrazivaca Za skladistenje trenutnih podataka, enkriptovano Kolačić performansi
.AspNetCore.Antiforgersy Do zatvaranja pretrazivaca Omogućava sigurno korišćenje Petlja cookie za autentikaciju korisnika Bezbednosni kolačić
ARRAffinity Do zatvaranja pretrazivaca Affinity Cookies are used to aid people who need to stay with a certain instance of web app or web site in Azure. Kolačić performansi
PetljaCookie Do zatvaranja pretrazivaca Koristi se za autentikaciju korisnika Bezbednosni kolačić
_ga 2 godine Koriste se u google analitici Kolačić treće strane
_gat 2 godine Koristi se za autentikaciju korisnika Kolačić treće strane
_gid 2 godine Koristi se za autentikaciju korisnika Kolačić treće strane
ai_user 1 godina Kreira ih azure application insights da bi pratio korisnika Kolačić treće strane
ai_session 30 minuta Kreira ih azure application insights da bi pratio korisnicku sesiju Kolačić treće strane


Kolačići performansi

Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste Portal u anonimnom i enkriptovanom obliku. Koriste se za poboljšanje funkcionisanja sajta.


Bezbednosni kolačići

Bezbedonosni kolačići omogućavaju pojedincu bezbedno logovanje i korišćene Portala kao registrovani korisnik


Kolačići treće strane

Kolačići treće strane beleže vaše posete našem Portalu. Treća strana ( Google Analytics i Azure Insights) će koristiti ovu informaciju kako bi ocenili vaše korišćenje našeg Portala i kako bi prikupljali izveštaje o vašim aktivnostima.


Upravljanje kolačićima i brisanje kolačića

Podešavanjem svog internet pretraživača možete da blokirate kolačiće, ali imajte u vidu da time možete onemogućiti korišćenje svih ili nekih funkcionalnosti Sajta.

Internet pretraživač možete da podesite tako da se većina kolačića ne može uskladištiti u Vašem uređaju i/ili tako da će njihovom eventualnom uskladištenju svaki put prethoditi pitanje upućeno Vama da li ste saglasni da Kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u bilo kom trenutku izbrišete ponovno omogućene Kolačiće.


Kako onemogućiti kolačiće u različitim veb pregledačima (browser-ima):

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/


Ako želite zabraniti buduće čuvanje kolačića na vašem uređaju (mobilni i/ili stoni računar), možete blokirati kolačiće u podešavanju veb pregledača.

Ukoliko želite da saznate još o kolačićima, ciljanom marketingu i kako da ih isključite pročitajte sledeće:


Izmene i ažuriranje Pravila o upotrebi Kolačića

Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove ovih Pravila o upotrebi Kolačića, a da vas ne obavestimo o tome unapred. Uvek proverite aktuelnu verziju Pravila o upotrebi Kolačića pre nego što počnete da koristite naš Sajt, a kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja. Poslednje ažuriranje ovih Pravila o upotrebi Kolačića izvršeno je 14. 11. 2019.