Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Informatika i računarstvo za 8. razred osnovne škole

10. час: Утврђивање градива

Сада ћемо мало застати и осврнути се на материјал са последња два часа. Задатке (осим првог) реши у Џупајтеру.

Задатак 1. Пажљиво погледај овај Пајтон програм па одговори на питања која следе:

In [ ]:
# изврши ову ћелију
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

podaci = [["Ана",   "ж", 13, 46, 160],
     ["Бојан",  "м", 14, 52, 165],
     ["Влада",  "м", 13, 47, 157],
     ["Гордана", "ж", 15, 54, 165],
     ["Дејан",  "м", 15, 56, 163],
     ["Ђорђе",  "м", 13, 45, 159]]

tabela = pd.DataFrame(podaci)
tabela.columns=["Име", "Пол", "Старост", "Тежина", "Висина"]
tabela1=tabela.set_index("Име")

print(tabela1["Висина"].min(), tabela1["Висина"].mean(), tabela1["Висина"].max())

plt.figure(figsize=(10,5))
plt.plot(tabela1.index, tabela1["Висина"])
plt.show()
plt.close()
 1. Зашто учитавамо две библиотеке?
 2. Зашто не радимо са подацима у облику листе, већ компликујемо себи живот структуром података DataFrame из библиотеке pandas?
 3. Како се зову колоне табеле tabela?
 4. У чему је разлика између табела tabela и tabela1?
 5. У чему је разлика између функција min и mean?
 6. Шта представља израз tabela1.index?
 7. Како треба изменити програм па да на дијаграму поред висине добијемо и графички приказ тежине деце?
 8. Шта је вредност израза tabela1.loc["Ђорђе"]?
 9. Шта је вредност израза tabela1.loc["Ђорђе", "Висина"]?
 10. Шта је вредност израза tabela.loc["Ђорђе", "Висина"]?

Задатак 2. Ево трошкова живота једне породице током једне године, по месецима (сви износи су представљени у динарима):

Ставка Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец
Станарина 8.251 8.436 8.524 8.388 8.241 8.196 8.004 7.996 7.991 8.015 8.353 8.456
Струја 4.321 4.530 4.115 3.990 3.985 3.726 3.351 3.289 3.295 3.485 3.826 3.834
Телефон (фиксни) 1.425 1.538 1.623 1.489 1.521 1.485 1.491 1.399 1.467 1.531 1.410 1.385
Телефон (мобилни) 2.181 2.235 2.073 1.951 1.989 1.945 3.017 2.638 2.171 1.831 1.926 1.833
ТВ и интернет 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399 2.399
Превоз 1.830 1.830 1.830 1.830 1.950 1.950 1.450 1.450 1.950 1.950 2.050 2.050
Храна 23.250 23.780 24.019 24.117 24.389 24.571 24.736 24.951 25.111 25.389 25.531 25.923
Остало 4.500 3.700 5.100 3.500 2.750 4.250 7.320 8.250 3.270 4.290 3.200 8.390

У ћелији испод су исти подаци представљени листом:

In [ ]:
# изврши ову ћелију
troskovi = [
 ["Станарина", 8251, 8436, 8524, 8388, 8241, 8196, 8004, 7996, 7991, 8015, 8353, 8456],
 ["Струја", 4321, 4530, 4115, 3990, 3985, 3726, 3351, 3289, 3295, 3485, 3826, 3834],
 ["Телефон (фиксни)", 1425, 1538, 1623, 1489, 1521, 1485, 1491, 1399, 1467, 1531, 1410, 1385],
 ["Телефон (мобилни)", 2181, 2235, 2073, 1951, 1989, 1945, 3017, 2638, 2171, 1831, 1926, 1833],
 ["ТВ и интернет", 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399, 2399 ],
 ["Превоз", 1830, 1830, 1830, 1830, 1950, 1950, 1450, 1450, 1950, 1950, 2050, 2050],
 ["Храна", 23250, 23780, 24019, 24117, 24389, 24571, 24736, 24951, 25111, 25389, 25531, 25923],
 ["Остало", 4500, 3700, 5100, 3500, 2750, 4250, 7320, 8250, 3270, 4290, 3200, 8390]
]

(а) Представи табелу структуром DataFrame. Индексирај табелу.

(б) Израчунај и испиши укупне трошкове ове породице по месецима (колико је породица укупно потрошила у јануарну, колико у фебруару итд).

(в) Израчунај и испиши просечну потрошњу ове породице по ставкама (колико је породица просечно потрошила на станарину, колико на струју, итд).

Задатак 3. У табели испод су дати подаци о продаји неких производа у пет пословних јединица једне компаније (бројеви представљају број продатих комада у једном месецу):

Производ ПЈ1 ПЈ2 ПЈ3 ПЈ4 ПЈ5
Ципеле 5 17 3 11 9
Кошуља 8 6 7 4 0
Каиш 4 1 3 5 1
Панталоне 4 2 6 4 5
Чарапе (пар) 8 9 7 4 9
Кравата 1 0 3 2 4

Следећа табела садржи цене ових производа у динарима:

Производ Цена (дин)
Ципеле 11.250
Кошуља 6.500
Каиш 4.750
Панталоне 2.500
Чарапе (пар) 750
Кравата 3.500

Ћелија испод садржи податке из ове две табеле представљене у облику листе:

In [ ]:
# изврши ову ћелију
proizvodi = [
  ["Ципеле",     5, 17, 3, 11, 9],
  ["Кошуља",     8, 6, 7, 4, 0],
  ["Каиш",      4, 1, 3, 5, 1],
  ["Панталоне",   4, 2, 6, 4, 5],
  ["Чарапе (пар)",  8, 9, 7, 4, 9],
  ["Кравата",    1, 0, 3, 2, 4]]
cene = [
  ["Ципеле",     11250],
  ["Кошуља",     6500],
  ["Каиш",      4750],
  ["Панталоне",    2500],
  ["Чарапе (пар)",   750],
  ["Кравата",     3500]]

(а) Представи обе табеле структуром DataFrame. Индексирај обе табеле.

(б) Израчунај колико је укупно у том месецу продато ципела, кошуља, каишева, панталона, чарапа и кравата.

(в) Израчунај колико је у том месецу компанија зарадила на продаји ципела, колико на продаји кошуља, колико на продаји каишева, итд.

(г*) Израчунај и испиши зараду сваке пословне јединице у том месецу.