Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Informatika i računarstvo za 8. razred osnovne škole

4. час: Утврђивање градива

Сада ћемо мало застати и осврнути се на материјал који смо до сада прешли. Задатке (осим прва два) реши у Џупајтеру.

Задатак 1. Како би преуредио наредних пет ћелија тако да добијеш прву строфу песме "Лав" Душка Радовића?

Страшан лав,

Страшно, страшно...

Био једном један лав...

нарогушен и љут сав!

Какав лав?

Задатак 2. Видели смо раније пример графикона на коме су приказани подаци о броју редовних корисника рачунара (у процентима) и броју редовних корисника интернета (у процентима) према старосним групама за 2006. годину:

In [ ]:
starosneGrupe   = ["16-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64", "65-74"]
korisniciRacunara = [77.8,  43.6,  45.5,  34.8,  13.0,  3.5]
korisniciInterneta = [58.3,  35.4,  30.0,  22.0,  8.0,   2.3]

Комплетан Пајтон програм који црта графикон дат је у следећој ћелији:

In [ ]:
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(starosneGrupe, korisniciRacunara, color = "g")
plt.plot(starosneGrupe, korisniciInterneta, color = "b")
plt.title("Проценат редовних корисника рачунара и редовних корисника интернета\nза 2006. годину, по старосним групама")
plt.xlabel("Старосне групе")
plt.ylabel("Проценат (%)")
plt.show()
plt.close()
 1. Чему служи наредба import ... as ..?
 2. Зашто пишемо plt.figure, а не просто figure?
 3. Чему служе функције bar и plot?
 4. Како би изгледао графикон када би функције bar и plot замениле места у овом програму?
 5. Чему служе функције title, xlabel и ylabel?
 6. Чему служе функције show и close?
 7. Како би прoменио величину овог графикона (димензије правоугаоника у који је спакован графикон)?
 8. Како би променио боју стубића у црвену?
 9. Како би изменио програм па да и подаци о корисницима интернета буду приказани стубићима?

Задатак 3. Стопа природног прираштаја (СПП) у Србији (без АП Косово и Метохија) у периоду 2009-2013. је дата следећом табелом:

Година СПП (у промилима)
2009. -4,6
2010. -4,8
2011. -5,2
2012. -4,9
2013. -4,8

Прикажи линијским графиком ове податке.

Задатак 4. Према проценама Републичкога завода за статистику број становника Републике Србије на дан 31.12.2017. по старосним групама је дат овако:

In [ ]:
starosneGrupe = ["0-9", "10-19", "20-29", "30-39", "40-49", "50-59", "60-69", "70-79", "80 и више"]
brojStanovnika = [657289, 697761, 826153, 967875, 966253, 958561, 1034478, 578595, 314479]

Прикажи линијским графиком ове податке.

Задатак 5. Првих десет места на АТП листи на дан 12.11.2018. изгледа овако:

In [ ]:
teniseri = ["Đoković", "Nadal", "Federer", "Del Potro", "Zverev", "Anderson", "Čilić", "Thiem", "Nishikori", "Isner"]
poeni  = [8045,   7480,  6020,   5300,    5085,   4310,    4050,  3895,  3390,    3155]

Прикажи хистограмом податке о АТП поенима првих десет тенисера на свету на дан 12.11.2018.

Задатак 6. У ћелији испод налазе се три низа података: списак имена месеци и потом максималне и минималне температуре по месецима које су забележене у Сјеници у периоду 1981-2010. године.

In [ ]:
meseci =        ["Јан", "Феб", "Мар", "Апр", "Мај", "Јун", "Јул", "Авг", "Сеп", "Окт", "Нов", "Дец"]
SjenicaMaxPoMesecima = [ 14.0, 19.4, 21.9, 24.3, 28.8, 31.5, 33.5, 32.8, 29.7, 26.5, 20.2, 18.0]
SjenicaMinPoMesecima = [-35.6, -31.0, -25.0, -8.3, -6.4, -3.7, -0.4, -1.3, -9.3, -10.7, -26.2, -29.6]

Прикажи податке о максималним и минималним температурама у Сјеници помоћу два хистограма, тако да добијеш графикон који личи на овај што је више могуће:

Графикон

(Подаци су преузети са сајта Републичког хидрометеоролошког завода и доступни су на адреси http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13369)

Задатак 7. Индекс телесне тежине (енгл. body mass index, BMI) представља количник телесне масе изражене у килограмима и квадрата телесне висине у изражене у метрима:

$$\hbox{BMI} = \frac{\hbox{masa u kilogramima}}{(\hbox{visina u metrima})^2}$$

У наредној ћелији дати су подаци о тежини (у килограмима) и дужини/висини (у центиметрима) једног дечака од његовог шестог месеца па до његових 6,5 година.

In [ ]:
merenja  = ["6 мес", "1,5 год", "2,5 год", "3,5 год", "4,5 год", "5,5 год", "6,5 год"]
masaKG  = [5.9,   11.5,   14.8,   20.5,   22.0,   24.2,   29.0   ]
visinaCM = [62.0,  84.0,   97.0,   115.0,   122.5,   131.5,   135.0  ]

За овог дечака прикажи графиконом промену његовог индекса телесне тежине. Може ти помоћи следећи мали Пајтон програм који рачуна његове индексе телесне тежине за свако мерење.

In [ ]:
BMI = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
for i in range(0, 7):
  BMI[i] = masaKG[i] / (visinaCM[i] / 100.0)**2