Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Peti razred


Materijali na ovoj stranici namenjeni su nastavi u okviru predmeta Informatika i računarstvo u petom razredu. Na ovoj stranici nalaze se Programiranje u Skreču, priručnik za peti razred i Programiranje u Skreču, praktikum za peti razred.

Priručnik je prilagođen gradivu predmeta Informatika i računarstvo za peti razred osnovne škole i namenjen je učenju osnova programiranja pomoću vizuelnog programskog jezika Skreč.

Praktikum je takođe namenjen učenju programiranja pomoću vizuelnog programskog jezika Skreč, ali prevazilazi obavezno školsko gradivo predmeta Informatika i računarstvo za peti razred osnovne škole, ali se može koristiti kao dopuna Priručnika za programiranje u Skreču.