Школа


Фондација Петља снажно подржава увођење Информатике и рачунарства као обавезног предмета у основним школама, као и увођење наставне теме Програмирање у програм гимназија. Наш главни циљ је унапређивање алгоритамске писмености у Србији, тако да као један од основних приоритета препознајемо јачање алгоритамске писмености у општем образовању. Мислимо да се ово постиже адекватним начином учења програмирања у основним и средњим школама.

Сматрамо да за ефективно унапређивање учења програмирања, полазна тачка и основа треба да буду квалитетни материјали за учење на које се даље наслањају и обуке наставника, рад у учионици и самосталан рад ђака. У складу са тим, једна од наших главних активности је развој бесплатних интерактивних материјала који су прилагођени узрасту ученика, али који су им и корисни и занимљиви. Осим тога, наши материјали израђени су тако да представљају и подршку наставницима основних и средњих школа који ове материјале могу користити приликом осмишљавања и извођење наставе.

На крају, позивамо и све оне који нису програмери, али који су заинтересовани да науче да програмирају да испробају наше материјале и да се не обесхрабре тиме што су материјали намењени ученицима основних и средњих школа, убрзо ће видети да ће помоћу ових материјала научити основе програмирања и стећи добар темељ за даље учење.