Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Net.kabinet je spreman za drugo polugodište informatike

pre 4 godine

Uoči početka drugog polugodišta su ažurirani i dopunjeni Petljini materijali za informatiku u osnovnim školama i gimnazijama na platformi net.kabinet

Autorski tim Fondacije Petlja je, uvažavajući povratne informacije iz nastave, ažurirao postojeće i kreirao nove otvorene obrazovne resurse koji pokrivaju drugi deo školske godine i koji su svima dostupni na platformi net.kabinet. Net.kabinet je od početka kreiran tako da svojim sadržajem i funkcionalnostima pruži podršku nastavnicima i učenicima i kada se nastava informatike odvija u školama ali i kada se odvija onlajn. 

 

Kada je reč o osnovnoj školi za svaki razred kreiran je kurs za programiranje kao osnovni preporučeni materijal od strane autorskog tima. Kursevi se sa sastoje od interaktivnih lekcija, video lekcija i kratkih kvizova za proveru znanja. Pored kursa, a kao odgovor na potrebu nastavnika, kreirane su i Zbirke kratkih pitanja koje se sastoje od niza zadataka za proveru znanja i priručnici za projektnu nastavu. 

 

Objavljivanjem materijala za petišestisedmiosmi razred zaokružena je podrška uvođenju informatike u više razrede osnovne škole. Učenici imaju mogućnost da u svet programiranja uplove kroz blokovsko programiranje u Skreču, potom da se u šestom razredu okrenu tekstualnom programiranju u Pajtonu, sedmom nauče osnove 2D grafike i pravljenje animacija da bi u osmom zakoračili u analizu i obradu podataka. 

 

Podsećamo da su paralelno sa podrškom učenju programiranja u osnovnoj školi, kreirani i objavljeni materijali za učenike gimmnazije i specijalizovanih IT odeljenja. Na net.kabinetu se nalazi kompletno gradivo za predmet Računarstvo i informatika za prvidrugitreći razred gimnazije, kao i za predmet Programiranje za prvidrugi razred specijalizovanih IT odeljenja. 

 

Svi kursevi u net.kabinetu su koncipirani tako da učenik može samostalno da prolazi kroz materijale, ali i u saradnji sa svojim nastavnikom. Nastavnici mogu da kreiraju svoj net.kabinet, da putem chat-a komuniciraju sa učenicima, zadaju domaće zadatke i kreiraju testove za proveru znanja. Koje sve mogućnosti pruža platforma net.kabinet možete pogledati u seriji jednominutnih videa koji se nalaze na OVOM linku.

 

Razvoj net.kabineta se nastavlja. Zajedno sa kolegama iz Inicijative „Digitalna Srbija“ pripremamo nove interaktivne kurseve kojima ćemo otvoriti vrata za neke nove teme i oblasti.