Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Курс је намењен за ученике шестог разреда и прати актуелан план наставе и учења. У овом курсу се налазе лекције које се ослањају на материјале са наше онлајн платформе. Лекције садрже теоријски део, видео лекције и питалице. На крају сваке лекције налази се кратак тест у коме можеште да проверите шта сте до сада научили. Желимо вам успешан рад!

Шести разред

Информатика и рачунарство за шести разред, наставна тема Рачунарство