Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
У овом курсу се налазе лекције за седми разред које се ослањају на материјале са наше онлајн платформе које можете пронаћи на овом линку. Свака лекција прво ће имати интерактиван текстуални део у коме се, поред текста који треба прочитати налазе и примери кода и задаци које је потребно допунити и урадити. Након тога ће у великом броју случајева следити видео лекција која ће помоћи да се утврде научени концепти и на крају сваке целине налазиће се кратак тест који служи провери наученог знања. Курс се усклађен са званичним програмом наставе и учења.

Седми разред

Информатика и рачунарство за седми разред, наставна тема Рачунарство