Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Курс је направљен за ученике 5. разреда и прати актуелан план наставе и учења. У овом курсу лекције се ослањају на материјале са наше онлајн платформе. Лекције садрже теоријски део, видео лекције и питалице. На крају сваке лекције налази се кратак тест у коме можеш да провериш шта си научио. Желимо ти успешан рад!

Пети разред

Информатика и рачунарство за пети разред, наставна тема Рачунарство