Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u osnovnoj školi


Ova stranica namenjena je učenicima i nastavnicima osnovnih škola. Pošto želimo da podržimo sve učenike u njihovim prvim koracima u programiranju, na ovoj stranici mogu se naći materijali koje smo razvili u skladu sa uzrastom i nastavnim programom. Svi učenici koji žele da uče i vežbaju osnove programiranja, mogu to uraditi koristeći materijale na ovoj stranici.

Naši materijali osmišljeni su tako da i nastavnicima budu podrška prilikom realizacije nastavne teme Računarstvo. Kako verujemo da je podrška najpotrebnija prilikom obrade ove nastavne teme, svu pažnju fokusirali smo na razvoj materijala koji se odnose na programiranja. Aktivnosti Fondacije Petlja i izrađeni materijali ne obuhvataju druge dve nastavne teme predmeta Informatika i računarstvo: IKT i Digitalnu pismenost.