Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.
Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah
Ovaj kurs uključuje
56 aktivnosti
Mogućnost samostalnog rada

Буди Data Driven - анализа и визуелизација података

Курс Budi Data Driven посвећен је учењу обраде, анализе и визуелизације података уз помоћ програмског језика Пајтон и интерактивног окружења за обраду података, Џупyтер. На примерима података из четири области, уметности, јавног здравља, екологије и спорта, читаоци ће моћи да се упознају са разноврсним техникама анализе података, различитим типовима визуализација и главним начинима за извлачење закључака из података. Курс ће читаоцима и читатељкама представити неке основне концепте статистике које ће им помоћи да самостално доносе закључке на основу података, користећи при том алате програмског језика Пајтон. Курс је настао као резултат пројекта Budi Data Driven са којим је фондација Петља учествовала у програму друштвене одговорности Свет какав желиш, компаније A1

Ulogujte se da biste započeli kurs
Uloguj se
Pogledaj kurs odmah

Садржај курса

Да ли се треба забринути за екран свог мобилног телефона
Кратак увод у Пајтон
Још краћи увод у Џупитер
Раст популарности и конкуренције на Олимпијским играма
Како се популарност спортова мењала кроз време
Земље са највише медаља
Представљање података на мапи света
Да ли су богате државе успешније на олимпијадама
Како описати јавно здравље
Да ли сте гојазни
Да ли гојазност утиче на крвни притисак
Шта се најчешће једе (за доручак)
Од чега зависи задовољство животом
Колико су честа штетна и ризична понашања
Да ли је музика младости ваших родитеља другачија од музике ваше младости
Покретни просек
Да ли је просек довољан
Шта је заједничко популарним песмама, продуктивним извођачима...
Извођачи музичких нумера
Колико Земаља трошимо
Да ли богатији троше више ресурса
Шта чини еколошки отисак
Колике су разлике еколошког отиска међу регионима
Како се мењао еколошки отисак у последњих пола века
Колико смо далеко од одрживог развоја
Провери своје знање
Говори статистички да те цео свет разуме

Шта ћеш научити

 • Где тражити податке
 • Обрада података уз помоћ програмског језика Пајтон у Џупитер окружењу
 • Рад са Пајтон библиотекама pandas, numpy, matplotlib, seaborn, plotly.express
 • Рад са различитим типовима података (квантитативни и квалитативни подаци), рад са недостајућим подацима
 • Филтрирање, груписање, трансформисање података за анализу
 • Основе статистичке обраде података (расподеле података и њихове карактеристике, варијабилност међу групама и унутар група)
 • Визуализација података (субичасти, тачкасти, мехурасти дијаграми, хистограми и густине расподеле, цртање на мапи)
 • Интерпретација визуализација и закључивање на основу података

Потребне ствари за курс

 • Python 3.9.x
 • Jupyter
 • Стрпљење

Sadržaj kursa

3 lekcije
1 lekcija
11 lekcija
9 lekcija
9 lekcija
10 lekcija
3 lekcije
7 lekcija
1 lekcija
2 lekcije