Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Управљање електромеханичким моделима помоћу микробит уређаја - приручник за осми разред


British Council UK Government
Израду овог приручника подржала је влада Велике Британије путем пројекта "Школе за 21. век" који спроводи British Council.


Creative Commons License
Управљање електромеханичким моделима помоћу микробит уређаја - приручник за осми разред издао је British Council под лиценцом Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


_images/microbit.jpg

Овај приручник намењен је ученицима осмог разреда основне школе и осмишљен је као помоћ у реaлизацији часова на којима је планирана израда пројеката. Приручник покрива области „Техничка и дигитална писменост” и „Конструкторско моделовање” предмета Техника и технологија. Приручник даје поглед на свет технике кроз призму паметних уређаја и упућује ученике на теоријски део везан за системе аутоматског управљања као и практичан део где се ти концепти примењују у реализацији паметних уређаја. Приручник упућује ученике на кораке од којих се састоји пут од идеје до реализације паметних уређаја. Приручник се састоји од великог броја примера у микропајтон програмском језику. Принципи програмског кода су детаљно објашњени. Сви примери су тестирани у програмском окружењу МУ едитор. Приручник има за циљ да инспирише ученике и наставнике да осмишљавају своје идеје и да се баве израдом пројеката и истраживачким радом.

Садржај