Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje Mikrobit uređaja u okviru predmeta Tehnika i tehnologija

pre 4 godine

U okviru projekta „Škole za 21. vek“ koji sprovodi British Council, a finansira Vlada Velike Britanije, Petlja je izradila priručnik koji pokriva nastavne teme iz predmeta Tehnika i tehnologija.

Izrada priručnika Upravljanje elektromehaničkim modelima pomoću uređaja mikrobit – priručnik za osmi razred je deo šire podrške koju British Council pruža Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju izgradnje kapaciteta nastavnika za primenu novog kurikuluma u nastavi informatike i računarstva i tehnike i tehnologije, koji po prvi put u nastavu uvodi programiranje uz pomoć odgovarajućih alata kao što je na primer mikrobit.

 

Besplatni onlajn materijal Upravljanje elektromehaničkim modelima pomoću uređaja mikrobit – priručnik za osmi razred je kreiran kao pomoć i inspiracija za realizaciju časova u kojima je planirana izrada projekata u okviru predmeta Tehnika i tehnologija. Ovim priručnikom su pokrivene dve velike nastavne teme koje se obrađuju u osmom razredu, Tehnička i digitalna pismenost i Konstruktorsko modelovanje. Sam Priručnik obiluje detaljno objašnjenim primerima kroz koje učenik ima priliku da se upozna sa sistemima automatskog upravljanja i da te koncepte praktično primeni koristeći mikrobit uređaj. U Priručniku je korišćen mikropajton programski jezik i MU editor, a svi primeri su detaljno objašnjeni.

 

Pored izrade otvorenih obrazovnih resursa, Fondacija Petlja će u okviru ovog projekta uskoro realizovati i obuku za nastavnike koji tehniku i tehnologiju predaju u osmom razredu.

 

Autorski tim Fondacije Petlja je u okviru projekta „Škole za 21. vek“  prethodno izradio dva priručnika koji su namenjeni nastavi Informatike i računarstva u osnovnim školama: Programiranje mikrobit uređaja u MejkKodu – priručnik za peti razred Programiranje mikrobit uređaja u Mikropajtonu – priručnik za projektnu nastavu za sedmi i osmi razred

 

Podsetimo, „Škole za 21. vek“ je trogodišnji projekat kojim je predviđeno da sve osnovne škole na teritoriji Zapadnog Balkana do sredine 2021. godine dobiju mikrobit uređaje koje će koristiti kako u nastavi računarstva tako i u drugim predmetima uključujući i treninge na temu kritičkog mišljanja i rešavanja problema.