Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Projektna nastava za sedmi i osmi razred

Projektna nastava za sedmi i osmi razred

Микропајтон - пројектна настава

Микропајтон за микробит


mikrobit

Овај приручник намењен је ученицима седмог разреда основне школе и замишљен је као помоћ у реализацији часова на којима је планирана израда пројеката са применом Микропајтона за управљање микробит уређајем.

У приручнику је дато мноштво примера у којима се помоћу Пајтон програма управља уређајем. Све идеје су детаљно објашњене, али се приручник самим програмима не бави детаљно - очекује се да ученици имају одређено предзнање у програмирању на програмском језику Пајтон.

Сви примери су тестирани у Mu (Мју) едитору, који је дизајниран тако да и почетницима у програмирању буде једноставан за инсталацију и примену.

Након једноставних почетних примера у којима је објашњена примена основних функција из библиотеке за рад са микробитом, у приручнику се налазе и примери мини пројеката које је могуће урадити на за то предвиђеним часовима.

За рад са микробитом и израду пројеката су наставним програмом предвиђена свега четири школска часа, па је основна идеја да пројекти који се налазе у приручнику првенствено укажу на разноврсне могућности микробита и његову применљивост у решавању проблема из свакодневног живота.

Уз пројекте су дати, без детаљног упутства, и предлози неких могућих проширења и надоградње, да би се заинтересованим ученицима пружила могућност да делове пројекта осмисле и остваре самостално. Ова проширења су дата и са намером да инспиришу ученике и на оригиналне идеје и истраживачки рад, како би заједно са својим наставницима осмислили нова, креативна пројектна решења.

За ученике посебно заинтересоване за програмирање, у додатку су описане неке од могућности интерактивног рада са микробитом повезаним на персонални рачунар, а које могу бити врло корисне током израде програмерски захтевнијих пројеката.