Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje Mikrobit uređaja u MejkKodu

pre 4 godine

U okviru projekta „Škole za 21. vek“ koji sprovodi British Council, a finansira Vlada Velike Britanije, Petlja je objavila priručnik za nastavnu temu Računarstvo u 5. razredu uz pomoć mikrobit uređaja

Izrada priručnika za nastavnu temu Računarstvo u petom razredu je deo šire podrške koju British Council pruža Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju izgradnje kapaciteta nastavnika za primenu novog kurikuluma u nastavi Informatike i računarstva i Tehnike i tehnologije, koji po prvi put u nastavu uvodi programiranje uz pomoć odgovarajućih alata kao što je na primer mikrobit. 

 

Nakon što je zimus objavljen materijal Programiranje mikrobit uređaja u Mikropajtonu – priručnik za projektnu nastavu za sedmi i osmi razred autorski tim Fondacije Petlja je kao partner na projektu „Škole za 21. vek“ nastavio sa projektnim aktivnostima koje uključuju izradu novih materijala kao i obuke nastavnika. 

 

U tom svetlu, izradili smo nov materijal koji nosi naziv Programiranje mikrobit uređaja u MejkKodu – priručnik za peti razred koji svojim obimom pokriva celokupno gradivo za nastavnu temu Računarstvo u petom razredu odnosno 16 časova programiranja i 4 časa projektne nastave. 

 

Kako se učenici u petom razredu po prvi put susreću sa programiranjem, korišćenje mikrobit uređaja i blokovskog okruženja kao što je MejkKod je odlična startna pozicija da počnu da razvijaju algoritamski način razmišljanja. Nastavnici ovaj priručnik mogu koristiti za obradu celokupnog gradiva Računarstva u petom razredu. Sam Priručnik obiluje primerima zadataka, predlozima projekata i kratkim testovima za proveru znanja koji se nalaze na kraju svake lekcije. 

 

Pored izrade otvorenih obrazovnih resursa, autorski tim Fondacije Petlja će u okviru ovog projekta uskoro organizovati i obuku za nastavnike koji informatiku predaju u petom razredu. 

 

Podsetimo, „Škole za 21. vek“ je trogodišnji projekat kojim je predviđeno da sve osnovne škole na teritoriji Zapadnog Balkana do sredine 2021. godine dobiju mikrobit uređaje koje će koristiti kako u nastavi računarstva tako i u drugim predmetima kao i treninge na temu kritičkog mišljenja i rešavanja problema.