$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Корњача графика - Додатни задаци за вежбу

Задаци

Слово N латиницом

Напиши програм у којем корњача црта латиничко слово N. Цртање креће тако што корњача прво иде 100 корака ка северу, затим 141 корак ка југоистоку и затим поново 100 корака ка северу.

Квадратна спирала

Напиши програм који исцртава квадратну спиралу. Свака наредна линија је 5 корака дужа од претходне и са њом гради прав угао.

N-тоугаона спирала

Прилагоди претходни програм тако да се црта произвољан \(n\)-тоугао.

Осмокраке звезде у теменима осмоугла

Осмокрака звезда се може нацртати тако што корњача нацрта 8 дужи, при чему се након сваке окреће надесно за 135 степени. Дефиниши процедуру за цртање такве звезде, при чему је дужина дужи параметар те процедуре. Употреби ту процедуру да корњача нацрта 8 таквих звезда у теменима правилног осмоугла. Дужина дужи којом се цртају звезде треба да буде једнака половини дужине осмоугла.

Издвој главни део претходног програма у посебну процедуру која прима број страна n-тоугла и дужину једне стране, а затим употреби ту функцију тако да се нацртају квадрат, петоугао и шестоугао који у теменима имају осмокраке звезде, распоређени у темена једнакостраничног троугла.

Линија од дужи у три боје, три дужине

Напиши програм којим корњача црта линију која се састоји од црвених делова дужине 15 пиксела, зелених делова дужине 10 пиксела и плавих делова дужине 20 пиксела, који се смењују у круг.

n-токрака звезда без пресецања

Покушај да уопштиш неки програм који је цртао петокраку звезду без пресецања тако да црта звезду са \(n\) кракова. Помоћ: звезда се састоји од централног правилног \(n\)-тоугла, чије су странице продужене тако да формирају једнакокраке троуглове који чине краке. Дакле, углови на основици звездиних кракова су спољашњи углови правилног многоугла и могу се лако израчунати (ти углови одговарају првом окрету корњаче). У другом окрету корњача се окреће за суплемент (допуну до 180 степени) угла који се налази на врху једнакостраничног троугла који чини звездин крак. Имајући ово у виду, допуни наредни програм попуњавајући углове (одреди још и од колико се дужи састоји звезда са \(n\) кракова).

Три квадрата

Напиши програм којим корњача црта мало сложенији облик који се састоји од три квадрата, окренутих за по 120 степени један у односу на други, при чему је први црвене, други зелене, а трећи плаве боје.

Боје квадрата можемо уписати у листу, а онда у сваком кораку спољне петље мењати боју на основу одговарајућег елемента листе.