$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Аутоматско заливање биљке


  • Зашто се каже да је вода извор живота?

  • Да ли сте чули за наводњавање и одводњавање?

  • Зашто је биљкама потребна вода?

  • Које биљке имате код куће и колико их често заливате?

Биљкама је за живот неопходна вода. Због великог броја обавеза, често се деси да заборавимо да залијемо наше кућне биљке. С друге стране, биљке на великим плантажама често зависе од природних падавина.

Направићемо систем који ће омогућити да се биљка аутоматски залива када ниво влажности земљишта опадне испод жељеног. Овакав систем може бити применљив у кућним условима, а уједно представља и симулацију решавања реалног проблема наводњавања.


Шта нам је потребно?

  • два микробита

  • мини пумпа за воду или серво мотор, додатно напајање,

  • NPN транзистор и отпорник 470Ω, проводници

  • два ексера, отпорник 10k, посуда са водом


bastaВреме које смо оставили као паузу до следеће провере нивоа влажности пошто смо довољно залили биљку у програму је 10 секунди. Наравно, земљиште може остати довољно влажно и по неколико дана. У нашем случају, до следећег заливања је протекло чак пет дана. Дакле, бесмислено је проверавати стање сваких десет секунди, јер ће то свакако утицати на већу потрошњу батерије. Времена за рад пумпе, паузу, време између два очитавања подесите у складу са конкретним условима.

Размислите о следећем проблему: задали сте да време функције sleep буде десет сати. Да ли ћете у току тог периода моћи да проверите ниво влажности?

И за овај проблем, као и сличне проблеме, постоји решење. Примењују се такозване interrupt (прекидне) рутине, али њихова употреба захтева мало више програмерског искуства и није обрађена у овом материјалу.

Oсмислите систем за заливање свих биљки у вашем стану. Можете употребити један микробит за управљање, а на остале повежите мини пумпе или серво моторе са сламчицама.

Направите презентацију на тему “Вода је извор живота”.

Размислите и о следећим питањима:

  • Колико је воде потребно да човек унесе у организам током једног дана?

  • Уносите ли довољно течности?

Водите рачуна о здрављу! Напишите програм за микробит који ће сабирати количину течности коју сте унели током дана!