$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Идеје за пројекте


У наредним поглављима представљене су неке од идеја за пројекте које можете реализовати током часова пројектне наставе предвиђених за ученике седмог и осмог разреда из предмета Рачунарство и информатика, у оквиру рада школских клубова за програмирање (секција) или на часовима Технике и технологије за које су планиране сличне активности.

За неке од пројеката, осим микробит уређаја, није потребна никаква додатна опрема, док је за неке примере потребно набавити проводнике, додатне сензоре, чија је цена врло приступачна, а могу се лако набавити преко интернета или у продавницама електронске опреме. Неке од потребних компоненти (мотори, отпорници, диоде) ученици осмих разреда већ користе у оквиру наставе предмета Техника и технологија.

Сваки пројектни задатак састоји се из истраживачког дела, решавања проблема применом микробит уређаја (израда конкретног уређаја или макете која омогућава симулацију начина решавања проблема применом савремених технологија) и презентовања рада и резултата истраживања.

Саветујемо вам да, пре него што изаберете пројектни задатак, детаљно прочитате све предлоге пројеката и приложена упутства и идеје.

Када се одлучите за пројекат који желите да реализујете, обавезно проучите програмска решења сличних проблема из претходних поглавља, као и начине повезивања компоненти које планирате да користите.

Дате идеје за пројекте не треба схватити као обавезу да се истоветни пројекти реализују на часовима, већ као подстицај да, у складу са могућностима и жељама, спроведете сличне активности.