$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Коцкице за јамб


 • Наведите називе бар пет друштвених игара.

 • Детаљно опишите правила једне друштвене игре.

 • Због чега су друштвене игре добре?

 • Да ли би вам неке старе, сада већ скоро заборављене друштвене игре биле интересантније уз употребу савремених технологија?

Када се помену савремене технологије у контексту забаве, прва асоцијација већини људи буду видео-игрице. Велики број друштвених игара које су играли наши родитељи полако пада у заборав. Идеја нам је да применом микробита учинимо савременијим, а самим тим и интересантнијим неке од њих. Направићемо сет електронских коцкица за друштвену игру Јамб.


Шта нам је потребно?

 • шест микробитова

 • картонска кутија (по жељи)


jamb


Програми са омогућеним задржавањем вредности коцкица су следећи:

Програм за коцкицу коју “бацамо”:

Програм за преостале коцкице:

 • Измените програме тако да уместо цифара приказују тачкице попут оних на оригиналним коцкицама.

 • Направите презентацију са детаљним упутством за друштвену игру “Јамб”.

 • Покушајте сами да нацртате на рачунару и по могућности одштампате таблице за ову игру.

 • Направите презентацију на тему “Моја омиљена друштвена игра” и упознајте другаре са њеним основним правилима и начином игре.

 • Уколико је могуће, употребите микробит како бисте направили мини-уређај који игру може учинити интересантнијом (генерисање насумичног имена када се врши избор играча, микробит прислоњен уз карту која кад се окрене треба да прикаже неку случајну вредност и сл.)

 • Дружите се и забављајте!