$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Бицикл са сигнализацијом


  • Са колико година дете сме самостално да вози бицикл?

  • Шта је неопходно да сваки бицикл има од сигнализације?

  • Којих правила треба да се придржавамо ако желимо да наше учешће у саобраћају буде безбедно?

  • Могу ли савремене технологије учинити нашу вожњу безбеднијом?

Ако сте пронашли одговоре на претходна питања и проучили Закон о безбедности саобраћаја на путевима, можемо да наставимо са радом! ☺️

Употребићемо микробит уређаје како бисмо бицикл опремили додатним сигналним уређајима и на тај начин учинили вожњу безбеднијом.


Шта нам је потребно?

  • три микробита

  • траке или материјал за држач, како бисмо поставили уређаје на бицикл


migavci

У следећем бидео-запису објашњено је како микробитови могу међусобно да комуницирају и дати су предлози за постављање додатне сигнализације на бицикл:


Програм за микробит који смо поставили на управљач:

Програм за леви микробит (задњи леви мигавац):

Програм за десни микробит (задњи десни мигавац):

Ако сте се одлучили да микробит поставите на безбедносну кацигу:

Размислите како бисте могли да примените технологију да учините вожњу бициклом још безбеднијом. У примеру који смо приказали, микробит уређај поставили смо на кацигу и сигнализацију укључивали благим нагињањем главе у леву или десну страну. Развијте систем који ће омогућити да се сигнализација активира закретањем управљача бицикла. Додајте могућност да вас микробит упозори да укључите светла ако је смањена видљивост.

Свакако, током вожње се, без обзира на додатне сигналне уређаје, морате обавезно придржавати правила прописаних законом! Уопште, приликом израде било којег техничког уређаја морате водити рачуна да његова примена буде у складу са прописима везаним за област у којој се примењује.

Направите презентацију на тему “Безбедност у саобраћају” и представите резултате свог истраживања и проучавања Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Посебну пажњу обратите на правила везана за учешће пешака и бициклиста у саобраћају!