Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Analiza (otvorenih) podataka

Анализа (отворених) података

Пред вама је приручник за самостално истраживање јавно доступних података. Циљ ових материјала је да се кроз примену идеја анализе и визуализације података на јавно доступним подацима одговори на питања о доступности образовања, сезоналности грипа, ликовима из књиге Ана Карењина и сл.

На крају приручника, у одељку Додатак налазе се и радне свеске које ће вас провести кроз процес припремања података за анализу каква је приказана у приручнику. Ове четири свеске можете прочитати након што завршите са целим приручником, али можете их читати и упоредо са одговарајућим поглављем у приручнику како би вам било јасније како смо дошли до облика података који се користи у лекцијама.

Наједноставнији начин да отворите свеске унутар Џупајтера је да одете на следећи линк https://mybinder.org/v2/gh/Petlja/JupyterRadneSveskeSrb-files/master. Овај сервис (Binder) вам неће трајно сачувати оно што радите, али вам даје могућност да брзо баците поглед како свеске изгледају отворене у Џупитеру.

Свеске можете отворити и у неком од сервиса у облаку који омогућава да сачувате оно што радите, као што је Azure Notebooks. Након што се улогујете на Azure Notebooks идите на My Projects и ту изаберите Upload Github Repo. У форми која се након тога отвори у поље GitHub repository унесите https://github.com/Petlja/JupyterRadneSveskeSrb-files , остала поља и опције у тој форми изаберите према вашој жељи и на крају кликните на Import. Уколико је све прошло како треба, у листи ваших пројеката ће се приказати нови пројекат, можете га отворити и покренути.

Уколико свеске желите да отворите у локалној инсталацији Џупитера можете преузети ZIP пакет са свескама: https://github.com/Petlja/JupyterRadneSveskeSrb-files/archive/master.zip. Биће довољно да распакујете зип негде на свој рачунар, покренете setup.bat фајл и након тога покренете START_JUPYTER.BAT. За више детаља прочитајте README.TXT који се налази у фолдеру.

Како се материјали надовезују на сегмент Рад са подацима у текстуалном програмском језику, предлажемо подсећање на рад у Џупитеру у програмском језику Пајтон и специјално коришћење библиотека pandas и matplotlib.

Преглед материјала и тематских целина:

  1. Високо образовање - основни типови визуализације података о броју дипломираних студената (линијски, стубичасти, секторски дијаграми); анализа популарности различитих студијских програма и факултета (тачкасти и интерактивни дијаграми).

  2. Средњошколско образовање - анализа података о величини школа, интересовању за различите образовне профиле међу дечацима и девојчицама (стубичасти дијаграми, фреквенцијска анализа и хистограми); доступност и разноврсност образовања по регијама (тачкасти дијаграми); визуализација регионалних података на мапи.

  3. Сезона грипа - анализа података временског типа - број узорака заражених грипом по државама и регионима из недеље у недељу.

  4. Анализа текста - фреквенцијска анализа слова у истом тексту на два језика; фреквенцијска анализа речи и Зипфов закон (фитовање података); заступљеност ликова у тексту књиге Ана Карењиа - праћење популарности кроз поглавља и кроз мрежу “познанстава”.

  5. Градски саобраћајни превоз - анализа временских и просторних правилности у подацима о јавном превозу, употреба дводимензионалних хистограма.

  6. Анализа саобраћајних незгда - анализа и приказ просторних података уз помоћ интерактивних дијаграма на мапи.

Додатак:

  1. Студенти у Републици Србији - припрема података

  2. Средњошколци у Републици Србији - припрема података

  3. Анализа текстуалних података - припрема текста са блога и/ли сајта

  4. Анализа текстуалних података - припрема књиге за анализу

Садржај

1.0: Основни типови визуализације података

1.1: Студенти основних студија у Републици Србији

2.1: Средњошколци у Републици Србији - први део

2.2: Средњошколци у Републици Србији - други део

2.3: Средњошколци у Републици Србији - трећи део

3.1: Сезона грипа

4.1: Анализа текстуалних података

4.2: Анализа текстуалних података - Aна Карењина

5.1: Градски саобраћајни превоз

6.1: Саобраћајне незгода на територији града Београда

Додатак

1. Студенти у Републици Србији - припрема података

2. Средњошколци у Републици Србији - припрема података

3. Анализа текстуалних података - припрема текста са блога и/ли сајта

4. Анализа текстуалних података - припрема књиге за анализу