Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Analiza i prezentacija podataka u Džupiteru

Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије

Циљ предмета Рачунарство и информатика у другом разреду гимназије је „стицање знања, овладавање вештинама, формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву“.

Курс ставља фокус на

  • податке,
  • обраду података, и
  • визуелизацију података

у три различита контекста:

  • програми за табеларна израчунавања,
  • рад са подацима у текстуалном програмском језику (Џупитер), и
  • програмирање у програмском језику Пајтон.

Програми за табеларна израчунавања

1. Увод у рад са програмима за табеларна израчунавања

2. Аутоматска рекалкулација

3. Селектовање групе ћелија и уређивање табеле

4. Разне врсте података у табели

5. Штампање и генерисање ПДФ документа

6. Апсолутне и релативне адресе ћелија

7. Визуелизација података

8. Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа

9. Више табела у истом документу

10. Рад са дељеним табелама

Рад са подацима у текстуалном програмском језику

Поглавља из овог сегмента су доступна у облику интерактивних Џупитер радних свески које се могу покренути на неком од јавно доступних сервиса у облаку, или их можеш преузети и покренути на свом рачунару. Упутство се налази ОВДЕ.

1. Увод у Џупитер (Jupyter)

2. Низови података и линијски дијаграми

3. Хистограми и боје

4. Просек и медијана низа бројева

5. Фреквенцијска анализа и секторски дијаграми

6. Табеларно представљени подаци

7. Индексирање и транспоновање табеле

8. Модификације табеле и записивање табеле у датотеку

9. Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа

10. Џупитер и Ексел

Технике програмирања у програмском језику Пајтон

1. Увод у процесирање низова података

2. Бројачи и суме

3. Стрингови

4. Текстуалне датотеке

5. Угнежђене петље

6. Сортирање

7. Филтрирање и претраживање