Prijavi problem


Obeleži sve katergorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Gimnazija


Kako podržavamo značajniju ulogu nastavne teme Programiranje u okviru predmeta Računarstvo i informatika u gimnazijama, razvili smo materijale prilagođene potrebama učenika koji ovaj predmet slušaju po nastavnom programu za gimnaziju. Učenici koji žele da nauče i vežbaju osnove programiranja, mogu to učiniti koristeći naše materijale na ovoj stranici.

Naši materijali osmišljeni su tako da i nastavnicima budu podrška prilikom realizacije nastavne teme Programiranje. Kako verujemo da je podrška najpotrebnija prilikom obrade ove nastavne teme, svu pažnju fokusirali smo na razvoj materijala koji se bave nastavnom temom Programiranje. Aktivnosti Fondacije Petlja i izrađeni materijali ne obuhvataju druge nastavne teme predmeta Računarstvo i informatika.

Na ovoj stranici možete pronaći Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju, Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za gimnaziju, Zbirku kratkih pitanja iz programiranja za gimnaziju i Sintaksni podsetnik za Pajton.

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju je materijal koji je usaglašen sa nastavnim programom za temu Programiranje u okviru predmeta Računarstvo i informatika za prvi razred gimnazije, a preporučujemo ga i za samostalno učenje programiranja.

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za gimnaziju je usaglašen sa nastavnim programom i posvećen je učenju dvodimenzionalne grafike i animacije pomoću biblioteke Pygame u programskom jeziku Pajton. Priručnik je namenjen upotrebi prilikom obrade lekcija iz nastavne teme Programiranje u okviru predmeta Računarstvo i informatika u prvom razredu gimnazije, ali preporučujemo ga i svima koji žele da samostalno uče programiranje.

Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za gimnaziju namenjena je proveri i utvrđivanju gradiva prvog razreda pomoću kratkih pitanja u kojima treba izabrati tačne odgovore, dopuniti kod ili napisati kratko rešenje. Zbirka može biti posebno korisna za brzu proveru znanja iz gradiva prvog razreda.