Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Programiranje u gimnaziji


U Fondaciji Petlja podržavamo značajniju ulogu nastavne teme Programiranje u okviru predmeta Računarstvo i informatika u gimnazijama. U tom svetlu, razvili smo materijale prilagođene potrebama učenika koji ovaj predmet slušaju po nastavnom programu za prvi i drugi razred gimnazije. Učenici koji žele da nauče i vežbaju osnove programiranja, mogu to učiniti koristeći naše materijale na ovoj stranici.

Naši materijali osmišljeni su tako da i nastavnicima budu podrška prilikom realizacije nastavne teme Programiranje. Kako verujemo da je podrška najpotrebnija prilikom obrade ove nastavne teme, svu pažnju fokusirali smo na razvoj materijala koji se bave nastavnom temom Programiranje.