Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Osnove programiranja microbita

Izrada i upravljanje elektromehaničkim modelom I

Semafor - opis i izvorni kod

Opis zadatka:

Napisati program koji upravlja radom semafora.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_11.jpg

Električna šema kola:

_images/semafor_550.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/semafor_12.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo sledeći efekat:

_images/semafor_10.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Semafor sa analognim ulazom - opis i izvorni kod

Opis zadatka:

Napisati program koji upravlja radom semafora sa promenom vremena pomoću tajmera preko potenciometra.

Logička tabela na osnovu koje se programira mikrobit:

_images/logicka_tabela_12.jpg

Električna šema kola:

_images/semafor_analog_100.jpg

Povežite komponente kao na sledećoj slici:

_images/semafor_analog2.jpg

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo sledeći efekat:

_images/semafor_11.gif

Vežba je uspešno urađena ako dobijemo efekat kao na sledećem videu. Kliknite na video da bi se pokrenuo:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit:

Ovo je izvorni kod programa koji je potrebno upisati u microbit: