$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Час 8 - Вежбаоница

Вежбаоница је место где ћеш провежбати све што до сада знаш о блоковима за читање података са сензора, oдлучивању у програму, операторима поређења и логичким операторима, о начину представљања пиксела на екрану микробита и разумавања како се користе координате x и y за укључивање или искључивање лед диода.

  1. Напиши програм којим ће се на сваких 5 секунди приказати за колико се микробит помера на горе у односу на равну површину. Упореди своје решење са нашим решењем: https://makecode.microbit.org/_JJHashX8u0CK

  2. Када је притиснут пин P0 приказати слику насмејеног лица, а када је притиснут пин P1 приказати слику тужног лица. Упореди своје решење са нашим решењем: https://makecode.microbit.org/_bz1fMhYCqY2P

  3. Напишите програм који ће укључити диодe на главној дијагонали екрана микробита. Мала помоћ: Главна дијагонала представља линију која повезује горњи леви угао екрана са доњим десним. Упореди своје решење са нашим решењем: https://makecode.microbit.org/_AgE1wL6qLWCD

_images/85.png
  1. Напиши програм који ће са паузaма од пола секунде укључивати једну по једну диоду на екрану прве колоне, почев од горње диоде прве колоне. Упореди своје решење са нашим решењем: https://makecode.microbit.org/_MoHJtbaWTat2

  2. Напиши програм који ће са паузaма од пола секунде укључивати једну по једну диоду на екрану прве врсте, почев од горње диоде. Упореди своје решење са нашим решењем: https://makecode.microbit.org/_FY8JUdidXeVs

  3. Креирај програм којим на основу измерене температуре (већа од 20) и новоа осветљености (већи од 130) на микробиту приказује слика квадрата. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_d1XW1RMaXatv

  4. Креирај програм на основу кога ћемо укључити све лед диоде на екрану микробита, ако је ниво осветљења мањи од 150. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_UvPbW8LuWgym

  5. Креирај програм који ће на микробиту приказивати стране света. Мала помоћ: Микробит коришћењем свог чипа компас мери смер компаса од 0 до 359 степени. Важно је да знаш да различити подинтервали интервала од 0 до 359 представљају север, исток, југ и запад. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_Cekbz9e1ziF7