$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Час 6 - Контрола лед диода екрана

На овом часу говорићемо о: ­

 • ­­­координатном систему микробита;

 • ­­блоковима за контролу лед диода.

Екран микробит уређаја има 25 црвених лед диода распоређених у мрежу 5x5 (5 диода по хоризонтали и 5 диода по вертикали).

Декартов координатни систем користи се у математици за дефинисање положаја тачака у простору. У Декартовом координатном систему у равни дефинисане су две осе: x и у.

Користимо (x,y) координате да одредимо распоред лед диода у мрежи лед диода; где координата x представља хоризонтални положај (чије су вредности 0,1,2,3,4) и координата y представља вертикални положај (0, 1, 2, 3, 4).

Да бисте схватили x, y координате, поставите микробит водоравно. Ево x, y координате за ЛЕД диоде у мрежи 5x5:

_images/105.png

Помоћу ове 5x5 мреже лед диода можете урадити различите ствари. Свака лед диода се може појединачно укључити и искључити. Тако можете да „цртате” узорке попут срца и осмеха. Као што можемо да видимо на овој 5x5 мрежи од лед диода, координатни почетак (0,0) се налази у горњем левом углу мреже лед диода. Вредност x координата се креће од 0 до 4, и повећава се са лева на десно, док се вредност y координате креће од 0 до 4 и повећава се од врха до дна.

Хајде да креирамо програм, у коме ћемо користити блокове за укључивање / искључивање лед диода, помоћу кога ће бити приказана доња слика:

_images/106.png

Фаза 1

Разумевање проблема: За приказивање горње слике користићемо (x,y) координате како бисмо одредили распоред лед диода у мрежи лед диода. Координата x представља хоризонтални положај (чије су вредности 0,1,2,3,4) и координата y представља вертикални положај (0, 1, 2, 3, 4). Најпре на горњој слици дефинишемо координате лед диода које су укључене.

_images/107.png

На основу слике можеш да закључиш да су укључене лед диодe по хоризонтали налазе се на координатама (1,1), (2,1), (3,1), а укључене лед диодe по вертикали налазе се на координатама (3,1), (3,2) и (3,3).

Фаза 2

Покрени МејкКод за одабир и слагање блокова у простор за програмирање.

На интернет страници на адреси https://makecode.microbit.org покрени нов пројекат кликом на дугме New Project dugme2.

Да бисмо укључили лед диоду користимо блок plotled.

Изглед коначног кода:

_images/110.png

Фаза 3

Тестирање и анализа програма.

Да бисмо тестирали програм имамо две могућности:

1 да га покренемо у симулатору кликом на дугме startuj.

2 да га пребацимо на микробит. Да бисмо програм пребацили на микробит треба да га прикачимо на рачунар коришћењем USB кабла. Кликом на дугме download преузмите .hex фајл на ваш рачунар. Превлачењем фајла на микробит, уређај је спреман за рад.

Креирајмо сада програм којим ћемо подесити интензитет осветљења укључене лед диода. Желимо да укључимо лед диоду (2,4) чији је интензитет осветљења постављен на 200.

Фаза 1

Разумевање проблема: Координата x представља хоризонтални положај (чије су вредности 0,1,2,3,4) и координата y представља вертикални положај (0, 1, 2, 3, 4). Вредност ниво осветљења се креће од 0 (црно) до 255 (светло).

Фаза 2

Покрени МејкКод за одабир и слагање блокова у простор за програмирање.

На интернет страници на адреси https://makecode.microbit.org покрени нов пројекат кликом на дугме New Project dugme2.

Да бисмо поставили ниво осветљења лед диода користимо блок setbplot из исте категорије.

Изглед коначног кода:

_images/113.png

Фаза 3

Тестирање и анализа програма.

Да бисмо тестирали програм имамо две могућности:

1 да га покренемо у симулатору кликом на дугме startuj.

2 да га пребацимо на микробит. Да бисмо програм пребацили на микробит треба да га прикачимо на рачунар коришћењем USB кабла. Кликом на дугме download преузмите .hex фајл на ваш рачунар. Превлачењем фајла на микробит, уређај је спреман за рад.

Шта смо научили?
 • да су лед диоде распоређене у мрежу 5x5 на екрану микробита.

 • да свака лед диода има свој положај на екрану микробита дефинисан координатом x (хоризонтала - положено) и координатомy (вертикала - усправно).

 • да укључујемо и искуључујемо лед диоде и како поједине диоде пребацујемо из стања укључено у стање искључено.

 • да проверимо тренутно стање лед диода, тачније да ли су оне укључене или искључене.

 • да користимо блок којим се подешава ниво осветљења лед диода.

Квиз

  Q-40: Који је положај (координате) горње леве лед диоде на екрану микробита? Означи тачан одговор.

 • (1,1)
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!
 • (0,1)
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!
 • (0,0)
 • Браво! Твој одговор је тачан.
 • (1,0)
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!

  Q-41: Који је положај (координате) доње десне лед диоде на екрану микробита? Означи тачан одговор..

 • (3,3)
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!
 • (4,4)
 • Браво! Твој одговор је тачан.
 • (0,0)
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!
 • (1,1)
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!

  Q-42: Који је положај (координате), укључене диоде на екрану микробита приказане на слици?

  _images/114.png

  Означи тачан одговор.

 • (3,2)
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!
 • (2,3)
 • Браво! Твој одговор је тачан.
 • (2,4)
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!
 • (4,2)
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!

  Q-43: Пажљиво проучи кôд:

  _images/115.png

  Шта ће бити приказано на екрану микробита? Означи тачан одговор.

 • Укључене лед диоде на (3,2) и (1,4).
 • Браво! Твој одговор је тачан.
 • Искључене лед диоде на (3,2) и (1,4).
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!
 • Укључене лед диоде на (3,2) и (4,1).
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!
 • Неће бити ништа приказано.
 • Твој одговор није тачан. Покушај поново!