$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Час 16 - Вежбаоница

Вежбаоница је место где ћеш провежбати све што до сада знаш о чувању већег броја података, креирању низова и њихове примене, употреби функција које корисник креира у сврхе дељења сложених програма на једноставне целине, начину дефинисања функција и коришћењу параматара и аргумената.

 1. Написати програм за твоју омиљену песму.

Мала помоћ:

_images/81.png

Колико свака нота траје:nota

Ако не можеш да изабереш песмицу, искористи рођенданску песму.

_images/83.jpg

Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_f90EYb4LcVtV

 1. Креирај функцију помоћу које генеришеш низ од 20 елемената, чије вредности насумично изабрани бројеви од 1 до 100. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_ExgfE8ej1Jii

 2. Креирај функцију блинк, са два параметра x и y, која укључује и искључује диоде на координатама одређеним параметрима x и y. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_g0tcAz5dmVVc

 3. Креирај функцију блинк, са два параметра x и y, која укључује и искључује све лед диоде једну за другом. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_1ECLegEjf61L

 4. Напишите програм који омогућава да светли диода екрана која је најближа северу. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_Mug9F7aJ0JF0

 1. Креирај функцију Дијагонала којом ће бити укључиване диодне по дијагонали, тачније биће укључиване диоде које имају исте вредности за x и y координату (нпр, (0, 0), (1, 1), (2, 2), … (4, 4)). Симулирање укључивања диода ће бити омогућено увођењем блока pauza. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_eamEJ0725CgA

 2. Креирај функцију Квадрат, којом ће бити укључиване диоде тако да формирају квадрат. Почетна позиција за исцртавање квадрата је тачка (1, 1). Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_9seAtiJEs1dX

 3. Креирај функције Обим једнакокраког троугла, са параметрима а и b. Дужине страница креирате коришћењем блока за насумично биране бројчаних вредности. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_6w4ACt5M95xX

 4. Креирај функције на следећи начин:

 1. У процедури Сабирање на случајан начин треба генерисати два броја, први сабирак a [10,20] и други сабирак b из интервала [1,15]. На основу њих формирати збир c = a+b.

 2. У процедури Одузимање на случајан начин треба генерисати два броја, први сабирак a [10,20] и други сабирак b из интервала [1,15]. На основу њих формирати разлику c = a-b.

 3. У процедури Множење на случајан начин треба генерисати два броја, први сабирак a [10,20] и други сабирак b из интервала [1,15]. На основу њих формирати производ c = a*b.

 4. У процедури Дељење на случајан начин треба генерисати два броја, први сабирак a [10,20] и други сабирак b из интервала [1,15]. На основу њих формирати количник c = a/b.

Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_gby1X26hvTv0