$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Час 13 - Вежбаоница

Вежбаоница је место где ћеш провежбати све што до сада знаш о понављању делова програма коришћењем блокова за понављање одређени број пута, или блокова за условно понављање, начину дефинисања променљивих и употребу аритметичких операција и додатних математичким оперцијама за извођење одређених рачунања.

  1. Написати програм којим се приказују сви бројеви из интервала од 1 до 20 који су дељиви са 3. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_iX1aPqA81TyE

  2. Написати програм којим се симулира бацање коцкице. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_JUwMfMLCYW1R

  3. Надогради програм тако да се уместо бројева приказује графичка репрезентација броје, на пример. број 6 се приказује у облику шест тачкица на екрану микробита. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_T1zD4z5T3b6C

  4. Креирај програм који симулира игру Папир-Камен-Маказе. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_U4qgUMAa2bTP

  5. Корисник игра Папир-камен-маказе против другог корисника. Код оба микробита се насумице бира један од облика: папир, камен или маказе. За дефинисање опција користи низове. Победник се бира на основу правила игре: маказе су јаче од папира (маказе секу папир); камен је јачи од маказа (камен разбија маказе); папир је јачи од камена (папиром може да се обавије и зароби камен). У случају да оба играча изаберу исти знак, на екрану трећег микробита треба да буде приказана порука „Нерешено!”. У супротном, приказује се порука о победнику („Победник 1 или Победник 2”).