$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Час 12 - Вежбаоница

Вежбаоница је место где ћеш провежбати све што до сада знаш о понављању делова програма коришћењем блокова за понављање одређени број пута, или блокова за условно понављање, начину дефинисања променљивих и употребу аритметичких операција и додатних математичким оперцијама за извођење одређених рачунања.

  1. Креирати програм којим ће се три пута мењати слике насмејног и тужног лица. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_1WzLFMiX9b8o

  2. Креирати програм којим се на екрану приказују редом броје од нула до 9. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_Rx6CDEWRoUWd

  3. Креирати програм којим се на основу очитане вредности нивоа осветљења мање од 35 приказује реч „мрак“. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_EdTfwLH2AfUX

  4. Написати програм којим се израчунава збир два броја а и б тако да вредност променљиве а се добија када корисник вредност генерише (насумице из интервала 1 до 100) кликом на дугме А. Вредност променљиве б се добија када корисник вредност генерише (насумице из интервала 1 до 50) кликом на дугме Б. Резултат збира та два броја корисник приказује кликом на дугме А+Б. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_LLdPjj2rT2hy

  5. Написати програм који симулира калкулатор, тако да корисник кликом на тастер А бира вредност за два операнда, кликом на тастер Б извршава се изабрана операција, која се бира кликом на тастере А+Б. Упореди своје решење са нашим: https://makecode.microbit.org/_E8pULeLc1eyf