$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

11. час: Учитавање табела из локалних датотека и из удаљених ресурса

На овом часу ћемо говорити о:

 1. учитавању података из табела које су припремљене у формату CSV;
 2. учитавање података из удаљених ресурса; и
 3. транспоновање табеле.

11.1. Учитавање података из локалних CSV датотека

Видели смо у претходним примерима да се најмукотрпнији посао обраде података састоји у томе да се подаци унесу у табелу. То је досадан посао који се често састоји у томе да се подаци просто прекуцају. Табеле са којима смо се сретали су зато биле веома мале. Модерна обрада података се, међутим, све више усмерава на анализу огромних количина података (енгл. big data) и ту прекуцавање података не долази у обзир.

Подаци се данас углавном прикупљају аутоматски, и програми за прикупљање података генеришу велике табеле података које после треба обрађивати. Постоје разни формати за табеларно представљање података, а најједноставнији од њих се зове CSV, (од енгл. comma separated values што значи "вредности раздвојене зарезима").

CSV датотека је текстуална датотека у којој редови одговарају редовима табеле, а подаци унутар истог реда су раздвојени зарезима. На пример, у фолдеру podaci се налази датотека StanovnistvoSrbije2017.csv која изгледа овако:

Старост,Мушко,Женско
0,33145,31444
1,33252,31105
2,33807,31475
3,34076,31952
4,33436,31643
5,34278,32505
6,33773,31523
7,33892,32185
8,34706,32396
9,34519,32177
10,34017,32064
11,34947,33251
... (итд) ...
84,11450,18529
85 и више,44817,78323

Ова табела садржи процену броја становника Републике Србије по годинама на дан 31.12.2017. Први ред табеле представља заглавље табеле које нам каже да табела има три колоне (Старост, Мушко, Женско). Врста

7,33892,32185

значи да се процењује да је 31.12.2017. у Србији било 33.892 седмогодишњих дечака и 32.185 седмогодишњих девојчица.

Библиотека pandas има функцију read_csv која учитава CSV датотеку и од ње прави табелу типа DataFrame. Ево примера:

In [1]:
import pandas as pd
stanovnistvo = pd.read_csv("podaci/StanovnistvoSrbije2017.csv")

Пошто је табела велика, приказаћемо само првих неколико редова. Функција head(N) приказује првих N редова табеле (енгл. head значи "глава"):

In [2]:
stanovnistvo.head(5)
Out[2]:
Старост Мушко Женско
0 0 33145 31444
1 1 33252 31105
2 2 33807 31475
3 3 34076 31952
4 4 33436 31643

Функција tail(N) приказује последњих N редова табеле (енгл. tail значи "реп"):

In [3]:
stanovnistvo.tail(5)
Out[3]:
Старост Мушко Женско
81 81 16552 25345
82 82 15025 23036
83 83 13522 21435
84 84 11450 18529
85 85 и више 44817 78323

Табелу ћемо индексирати колоном "Старост":

In [4]:
stanovnistvo1 = stanovnistvo.set_index("Старост")
stanovnistvo1.head(5)
Out[4]:
Мушко Женско
Старост
0 33145 31444
1 33252 31105
2 33807 31475
3 34076 31952
4 33436 31643
In [5]:
stanovnistvo1.tail(5)
Out[5]:
Мушко Женско
Старост
81 16552 25345
82 15025 23036
83 13522 21435
84 11450 18529
85 и више 44817 78323

11.2. Учитавање података из удаљених ресурса

Могуће је преузети и податке са удаљених ресурса без потребе да се они прво пребаце на локалну машину. Да бисмо приступили податку који се налази на некој другој машини потребно је да обе машине имају приступ Интернету и да знамо тачну локацију податка на удаљеној машини. Тачна локација било ког ресурса на Интернету је описана његовим URL-ом (од енгл. Universal Resource Locator, што значи "Универзални локатор ресурса").

На адреси

https://raw.githubusercontent.com/cs109/2014_data/master/countries.csv

се налази јавно доступан списак свих држава на свету. Ову табелу можемо лако учитати наредбом read_csv:

In [6]:
drzave = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/cs109/2014_data/master/countries.csv")
drzave.head(10)
Out[6]:
Country Region
0 Algeria AFRICA
1 Angola AFRICA
2 Benin AFRICA
3 Botswana AFRICA
4 Burkina AFRICA
5 Burundi AFRICA
6 Cameroon AFRICA
7 Cape Verde AFRICA
8 Central African Republic AFRICA
9 Chad AFRICA

Помоћу наредбе read_html може се прочитати и табела директно из HTML кода неке веб странице. Рецимо, следећа наредба чита списак свих федералних јединица Сједињених Америчких Држава са одговарајуће странице Википедије:

In [7]:
US = pd.read_html("https://simple.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states", header=0)[0]

Наредба read_html враћа релативно сложену структуру, али табела коју желимо да видимо је прва у тој структури. Зато иза наредбе следи конструкт [0] који враћа прву компоненту сложене структуре. Аргумент header=0 значи да прву врсту треба узети за заглавље табеле. Ево како изгледа табела:

In [8]:
US
Out[8]:
Sl no. Abbreviations State Name Capital Became a State
0 1 AL Alabama Montgomery December 14, 1819
1 2 AK Alaska Juneau January 3, 1959
2 3 AZ Arizona Phoenix February 14, 1912
3 4 AR Arkansas Little Rock June 15, 1836
4 5 CA California Sacramento September 9, 1850
5 6 CO Colorado Denver August 1, 1876
6 7 CT Connecticut Hartford January 9, 1788
7 8 DE Delaware Dover December 7, 1787
8 9 FL Florida Tallahassee March 3, 1845
9 10 GA Georgia Atlanta January 2, 1788
10 11 HI Hawaii Honolulu August 21, 1959
11 12 ID Idaho Boise July 3, 1890
12 13 IL Illinois Springfield December 3, 1818
13 14 IN Indiana Indianapolis December 11, 1816
14 15 IA Iowa Des Moines December 28, 1846
15 16 KS Kansas Topeka January 29, 1861
16 17 KY Kentucky Frankfort June 1, 1792
17 18 LA Louisiana Baton Rouge April 30, 1812
18 19 ME Maine Augusta March 15, 1820
19 20 MD Maryland Annapolis April 28, 1788
20 21 MA Massachusetts Boston February 6, 1788
21 22 MI Michigan Lansing January 26, 1837
22 23 MN Minnesota Saint Paul May 11, 1858
23 24 MS Mississippi Jackson December 10, 1817
24 25 MO Missouri Jefferson City August 10, 1821
25 26 MT Montana Helena November 8, 1889
26 27 NE Nebraska Lincoln March 1, 1867
27 28 NV Nevada Carson City October 31, 1864
28 29 NH New Hampshire Concord June 21, 1788
29 30 NJ New Jersey Trenton December 18, 1787
30 31 NM New Mexico Santa Fe January 6, 1912
31 32 NY New York Albany July 26, 1788
32 33 NC North Carolina Raleigh November 21, 1789
33 34 ND North Dakota Bismarck November 2, 1889
34 35 OH Ohio Columbus March 1, 1803
35 36 OK Oklahoma Oklahoma City November 16, 1907
36 37 OR Oregon Salem February 14, 1859
37 38 PA Pennsylvania Harrisburg December 12, 1787
38 39 RI Rhode Island Providence May 19, 1790
39 40 SC South Carolina Columbia May 23, 1788
40 41 SD South Dakota Pierre November 2, 1889
41 42 TN Tennessee Nashville June 1, 1796
42 43 TX Texas Austin December 29, 1845
43 44 UT Utah Salt Lake City January 4, 1896
44 45 VT Vermont Montpelier March 4, 1791
45 46 VA Virginia Richmond June 25, 1788
46 47 WA Washington Olympia November 11, 1889
47 48 WV West Virginia Charleston June 20, 1863
48 49 WI Wisconsin Madison May 29, 1848
49 50 WY Wyoming Cheyenne July 10, 1890

11.3. Транспоновање табеле

Замена врста и колона табеле се зове транспоновање. Приликом транспоновања имена колона полазне табеле постају индекси нове табеле, док индексна колона полазне табеле одређује имена колона нове табеле:

Транспоновање

Транспоновање се често користи када табела има мало веома дугачких редова, па је у неким ситуацијама лакше посматрати транспоновану табелу која онда има пуно релативно кратких редова. Функције head и tail нам тада омогућују да се брзо упознамо са почетком и крајем табеле и да стекнемо неку интуицију о томе како табела изгледа.

Важно је рећи и то да се са табелама може радити и без транспоновања, јер све што можемо да урадимо на колонама табеле можемо да урадимо и на врстама. И поред тога, транспоновање се често користи јер је библиотека pandas оптимизована за рад по колонама табеле.

Табела се транспонује тако што се на њу примени функција Т која као резултат враћа нову, транспоновану табелу.

Ево примера са оценама:

In [9]:
razred = [["Ана",   5, 3, 5, 2, 4, 5],
     ["Бојан",  5, 5, 5, 5, 5, 5],
     ["Влада",  4, 5, 3, 4, 5, 4],
     ["Гордана", 5, 5, 5, 5, 5, 5],
     ["Дејан",  3, 4, 2, 3, 3, 4],
     ["Ђорђе",  4, 5, 3, 4, 5, 4],
     ["Елена",  3, 3, 3, 4, 2, 3],
     ["Жаклина", 5, 5, 4, 5, 4, 5],
     ["Зоран",  4, 5, 4, 4, 3, 5],
     ["Ивана",  2, 2, 2, 2, 2, 5],
     ["Јасна",  3, 4, 5, 4, 5, 5]]
ocene = pd.DataFrame(razred)
ocene.columns=["Име", "Српски", "Енглески", "Математика", "Физика", "Хемија", "Ликовно"]
ocene1 = ocene.set_index("Име")
ocene1
Out[9]:
Српски Енглески Математика Физика Хемија Ликовно
Име
Ана 5 3 5 2 4 5
Бојан 5 5 5 5 5 5
Влада 4 5 3 4 5 4
Гордана 5 5 5 5 5 5
Дејан 3 4 2 3 3 4
Ђорђе 4 5 3 4 5 4
Елена 3 3 3 4 2 3
Жаклина 5 5 4 5 4 5
Зоран 4 5 4 4 3 5
Ивана 2 2 2 2 2 5
Јасна 3 4 5 4 5 5

Транспоновану табелу добијамо овако:

In [10]:
ocene2 = ocene1.T
ocene2
Out[10]:
Име Ана Бојан Влада Гордана Дејан Ђорђе Елена Жаклина Зоран Ивана Јасна
Српски 5 5 4 5 3 4 3 5 4 2 3
Енглески 3 5 5 5 4 5 3 5 5 2 4
Математика 5 5 3 5 2 3 3 4 4 2 5
Физика 2 5 4 5 3 4 4 5 4 2 4
Хемија 4 5 5 5 3 5 2 4 3 2 5
Ликовно 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5

Хајде још да се уверимо да су врсте и колоне замениле места и у пољима index и columns. У полазној табели је:

In [11]:
ocene1.index
Out[11]:
Index(['Ана', 'Бојан', 'Влада', 'Гордана', 'Дејан', 'Ђорђе', 'Елена',
    'Жаклина', 'Зоран', 'Ивана', 'Јасна'],
   dtype='object', name='Име')
In [12]:
ocene1.columns
Out[12]:
Index(['Српски', 'Енглески', 'Математика', 'Физика', 'Хемија', 'Ликовно'], dtype='object')

А у транспонованој табели је:

In [13]:
ocene2.index
Out[13]:
Index(['Српски', 'Енглески', 'Математика', 'Физика', 'Хемија', 'Ликовно'], dtype='object')
In [14]:
ocene2.columns
Out[14]:
Index(['Ана', 'Бојан', 'Влада', 'Гордана', 'Дејан', 'Ђорђе', 'Елена',
    'Жаклина', 'Зоран', 'Ивана', 'Јасна'],
   dtype='object', name='Име')

Како смо раније већ видели, просек оцена по предметима добијамо лако:

In [15]:
for predmet in ocene1.columns:
  print(predmet, "->", ocene1[predmet].mean())
Српски -> 3.909090909090909
Енглески -> 4.181818181818182
Математика -> 3.727272727272727
Физика -> 3.8181818181818183
Хемија -> 3.909090909090909
Ликовно -> 4.545454545454546

Да бисмо добили просек оцена по ученицима, можемо да приступимо врстама табеле користећи функцију loc како смо то већ видели, али можемо и да употребимо транспоновану табелу (рачунање просека по колонама, јер су колоне транспоноване табеле заправо врсте полазне табеле):

In [16]:
for ucenik in ocene2.columns:
  print(ucenik, "->", ocene2[ucenik].mean())
Ана -> 4.0
Бојан -> 5.0
Влада -> 4.166666666666667
Гордана -> 5.0
Дејан -> 3.1666666666666665
Ђорђе -> 4.166666666666667
Елена -> 3.0
Жаклина -> 4.666666666666667
Зоран -> 4.166666666666667
Ивана -> 2.5
Јасна -> 4.333333333333333

Ево још једног примера. У фолдеру podaci се налази датотека TemperaturneAnomalije.csv која садржи податке о томе за колико степени Целзијуса је средња измерена температура на Земљи већа од оптималне у последњих 40 година. Ова табела има два дугачка реда који изгледају овако:

1977,1978,1979,1980,1981,...
0.22,0.14,0.15,0.3,0.37,...

У првом реду се налазе године (1977-2017), а у другом измерена температурна аномалија. Видимо да табела нема заглавље. Зато ћемо је учитати на следећи начин:

In [17]:
temp_anomalije = pd.read_csv("podaci/TemperaturneAnomalije.csv", header = None)
temp_anomalije
Out[17]:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 1977.00 1978.00 1979.00 1980.0 1981.00 1982.00 1983.0 1984.00 1985.00 1986.00 ... 2008.00 2009.00 2010.00 2011.00 2012.00 2013.00 2014.00 2015.00 2016.0 2017.00
1 0.22 0.14 0.15 0.3 0.37 0.15 0.4 0.23 0.14 0.28 ... 0.48 0.59 0.77 0.55 0.56 0.62 0.71 0.85 1.1 0.92

2 rows × 41 columns

Дакле, ако табела са подацима нема заглавље, приликом учитавања се то мора нагласити функцији read_csv тако што се наведе header = None.

Да бисмо добили податке у облику који се лакше обрађује, транспоноваћемо табелу и онда ћемо колонама транспоноване табеле дати одговарајућа имена.

In [18]:
temp_anomalije1 = temp_anomalije.T
temp_anomalije1.columns = ["Година", "Аномалија"]

Ево првих неколико редова табеле:

In [19]:
temp_anomalije1.head(10)
Out[19]:
Година Аномалија
0 1977.0 0.22
1 1978.0 0.14
2 1979.0 0.15
3 1980.0 0.30
4 1981.0 0.37
5 1982.0 0.15
6 1983.0 0.40
7 1984.0 0.23
8 1985.0 0.14
9 1986.0 0.28

Табелу ћемо индексирати колоном "Година":

In [20]:
temp_anomalije2 = temp_anomalije1.set_index("Година")
temp_anomalije2.head(5)
Out[20]:
Аномалија
Година
1977.0 0.22
1978.0 0.14
1979.0 0.15
1980.0 0.30
1981.0 0.37

Приказаћемо температурне аномалије дијаграмом:

In [22]:
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(15,5))
plt.plot(temp_anomalije2.index, temp_anomalije2["Аномалија"], color="r")
plt.title("Температурне аномалије у периоду 1977--2017")
plt.show()
plt.close()

11.4. Задаци

Задатке реши у Џупајтеру.

Задатак 1. У фолдеру podaci се налази датотека StanovnistvoSrbije2017.csv (која има заглавље). Табела има три колоне које се зову "Старост", "Мушко" и "Женско".

(а) Учитај датотеку у структуру података DataFrame и индексирај табелу колоном "Старост".

(б) Прикажи процењени број мушкараца и жена по старости линијским дијаграмом.

Задатак 2. Ученици једног разреда су скакали у даљ. Сваки ученик је скакао три пута и резултати су дати у датотеци SkokUDalj.csv која се налази у фолдеру podaci. Табела има заглавље и састоји се од четири колоне: "Презиме и име", "Скок1", "Скок2" и "Скок3".

(а) Учитај датотеку у структуру података DataFrame.

(б) Прикажи ове податке линијским дијаграмом који ће имати три линије, једна линија за сваки скок. Дијаграм треба да има легенду.

Задатак 3. На адреси

https://raw.githubusercontent.com/resbaz/r-novice-gapminder-files/master/data/gapminder-FiveYearData.csv

се налази јавно доступна табела са списком држава света и неким параметрима економског развоја тих држава праћеним у интервалима од 5 година.

Табела има следеће колоне:

 • country = држава
 • year = година на коју се односе подаци
 • pop = број становника (енгл. population)
 • continent = континент
 • lifeExp = очекивани животни век у годинама (енгл. life expextancy)
 • gdpPercap = БДП по глави становника у америчким доларима (енгл. GDP per capitem)

Учитај ову табелу у структуру података DataFrame и прикажи првих 20 редова табеле, као и последњих 10 редова табеле.