Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Tim fondacije Petlja


Teo Šarkić
Teo Šarkić
Predsednik upravnog odbora

Zaposlen u Microsoft razvojnom centru Srbija od 2010. godine i dugogodišnji stručni saradnik seminara Primenjene fizike i elektronike u IS Petnica. Diplomirao na Elektrotehničkom Fakultetu, smer Elektronika, u Beogradu gde je završio i Matematičku Gimnaziju. Pre Petlje organizovao rad portala BubbleBee.

Dragan Stojanović
Dragan Stojanović
Član upravnog odbora

Mr Dragan Stojanović od 2008. godine je zaposlen na Računarskom fakultetu u Beogradu kao asistent. Rođen je 15.01.1954. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Boru, a Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1978. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1984. godine sa tezom “Određivanje parametara lavinskog proboja u p-n spojevima“. U Institutu za nuklearne nauke Vinča, Centar za permanentno obrazovanje, počeo je da radi 1979. god. Radio je na mestu asistenta, predavača, a zatim i na mestu direktora Centra. Godine 1993. prelazi u preduzeće CET Computer Equipment and Trade, doo. kao direktor preduzeća.

Filip Marić
Filip Marić
Član upravnog odbora

Profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu, na kom je diplomirao 2002. i doktorirao 2009. godine u oblasti automatskog rezonovanja. Nekoliko prethodnih godina je predsednik komisije za informatiku Društva Matematičara Srbije. Višegodišnje iskustvo u radu sa mlađom populacijom sticao je kao nastavnik Računarske i Matematičke gimnazije u Beogradu. Aktivno je od samog početka uključen u izradu nastavnih materijala na portalu Petlja.

Dragan Tomić
Dragan Tomić
Član upravnog odbora

Dragan Tomić je trenutno na poziciji VP of Engineering u Databricks-u. Pre Databricks-a je radio skoro 25 godina u Microsoft-u i bio je jedan od ključnih ljudi u lokalnom razvojnom centru. Dragan je stručnjak za baze podataka, klaud servise i distribuirane sisteme. Završio je univerzitetsko obrazovanje u Americi, konkretno na University of Washington, Texas Tech University. Dok je bio na fakultetu bio je takmičar (eng. ICPC) i jedan je od pokretača Bubble Cup-a. Sa radom Petlje je upoznat od samog početka. Pored Petlje takođe je doprineo stvaranju Inicijative Digitalna Srbija, Pupin Inicijative i BIT škola za prekvalifikacije.