Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Saradnici Petlje


Autori


Filip Marić
Filip Marić
autor materijala "Programiranje u pajtonu, priručnik za šesti razred", "Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju", "Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za sedmi razred", "Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za gimnaziju", "Zbirka algoritamskih zadataka iz osnova programiranja", "Metodička zbirka algoritamskih zadataka elementarne tehnike analize i konstrukcije algoritama", "Metodička zbirka algoritamskih zadataka odabrani algoritmi i strukture podataka", "Programiranje za prvi razred specijalizovanih IT odeljenja", "Programiranje za drugi razred specijalizovanih IT odeljenja"

Profesor Matematičkog fakulteta u Beogradu, na kom je diplomirao 2002. i doktorirao 2009. godine u oblasti automatskog rezonovanja. Nekoliko prethodnih godina je predsednik komisije za informatiku Društva Matematičara Srbije. Višegodišnje iskustvo u radu sa mlađom populacijom sticao je kao nastavnik Računarske i Matematičke gimnazije u Beogradu. Aktivno je od samog početka uključen u izradu nastavnih materijala na portalu Petlja.

Ana Kaplarević Mališić
Ana Kaplarević-Mališić
autor materijala "Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za šesti razred", "Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za sedmi razred", "Sintaksni podsetnik za Pajton", "Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za gimnaziju"

Doktorirala u oblasti Računarskih nauka. Zaposlena kao docent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Preko 20 godina iskustva u pripremi učenika osnovnih škola za takmičenja iz programiranja. Dugogodišnji urednik programerske rubrike u časopisu Tangenta. Nekoliko godina radila kao tehnički urednik Matematičkog lista. Aktivni član Društva matematičara Srbije, trenutno na poziciji odgovornog urednika serija izdanja “Materijali za mlade programere”. 2007. godine je bila lider tima Srbije i jedan od organizatora Prve balkanske juniorske programerske olimpijade održane u Beogradu. U periodu 2005-2011. član Republičke komisije za takmičenja iz programiranja učenika osnovnih škola. Od 2015. drži nastavu u odeljenjima učenika srednjih škola obdarenim za računarstvo.

Milena Marić
Milena Marić
autorka Video lekcija za šesti razred, "Programiranje u Pajtonu za šesti razred", "Programiranje, zbirka kratkih pitanja za šesti razred", "Projektna nastava za šesti razred osnovne škole - računarstvo", "Programiranje u Pajtonu za prvi razred gimnazije", "Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za prvi razred gimnazije"

Diplomirala na Matematičkom fakultetu 2002. godine. Profesorka matematike i računarstva od 2003. godine. Autor i koautor nekoliko stručnih radova iz oblasti primene savremenih tehnologija u nastavi matematike i računarstva. Koautor je nekolicine akreditovanih seminara od strane ZUOV-a za usavršavanje nastavnika matematike i računarstva. Recenzent jedne knjige o programskom jeziku Python. Aktivan član Društva matematičara Srbije.

Zaposlena u Devetoj gimnaziji „Mihailo Petrović Alas“ na Novom Beogradu

Dragan Mašulović
Dragan Mašulović
autor materijala "Analiza i prezentacija podataka u Džupajteru", "Analiza i prezentacija podataka u Džupajteru za osmi razred", "Analiza podataka u Džupiteru i tehnike programiranja za drugi razred gimnazije", "Programi za tabelarna izračunavanja za drugi razred gimnazije", "Analiza podataka u Džupiteru, zbirka kratkih pitanja za drugi razred gimnazije", "Tehnike programiranja, zbirka kratkih pitanja za drugi razred gimnazije", "Programiranje, zbirka kratkih pitanja za osmi razred", "Uvod u programiranje u programskom jeziku C#"

Dragan Mašulović je redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Univerziteta u Novom Sadu. Ima bogato iskustvo u poučavanju matematike i računarstva, kako učenika i studenata koji su posebno motivisani za ove dve oblasti, tako i onih kojima su matematika i/ili računarstvo neophodne pomoćne discipline. Pored dugogodišnjeg rada na univerzitetu već više od 20 godina predaje računarske predmete u specijalnim matematičkim odeljenjima u Gimnaziji "Jovan Jovanović-Zmaj" u Novom Sadu, dok je u Istraživačkoj stanici Petnica aktivan više od 30 godina u raznim svojstvima. Bio je gostujući profesor za Diskretnu matematiku na Johanes Kepler Univerzitetu u Lincu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je bio šef Katedre za teorijske osnove informatike, prodekan za doktorske studije i akreditaciju, a sada je angažovan kao Koordinator radne grupe za unapređenje elektronskih servisa.

Katarina Aleksić
Katarina Aleksić
Autor materijala "Priručnik za peti razred"

Nastavnica je informatike u OŠ "Branislav Nušić" u Beogradu. Veruje da je to najlepši posao na svetu. Zalaže se za odgovorno i smisleno korišćenje tehnologije u obrazovnom kontekstu. Mnogo razmišlja o svojim đacima i zato promoviše rano programiranje i problemsku nastavu, nadajući se da će njeni đaci razviti hrabrost i slobodu da misle. U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi na poziciji savetnika ministra za digitalizaciju u obrazovanju. Trenutno se bavi osnaživanjem škola za samoprocenu digitalne zrelosti pomoću SELFIE instrumenta, revidiranjem Okvira digitalnih kompetencija nastavnika, organizacijom obuka nastavnika koji predaju u IT odeljenjima, implementacijom programa "Škole za 21. vek" i Knowledge Sharing programa. Član je različitih obrazovnih stručnih tela na lokalnom i međunarodnom nivou, Scientix ambasador, pobednik evropskog takmičenja “eSkills for Jobs 2015” u kategoriji za izuzetnu upotrebu IKT-a u nastavi, MIE ekspert, koautor udžbenika za Informatiku i računarstvo, te dobitnica brojnih nagrada iz sfere metodike nastave informatike.

Nevenka Spalević
Nevenka Spalević
autor materijala "Praktikum za peti razred"

Nevenka Spalević bavi se širenjem informatičke pismenosti i algoritamskog načina razmišljanja više od trideset godina. Pored predanosti poslu profesora programiranja u prestižnoj Matematičkoj gimnaziji iz Beograda, bila je saradnik časopisa „Računari” i „Svet kompjutera”, kao i više radio i TV serija posvećenih popularizaciji računara i matematike.

Bila je član komisija i koordinator mnogih takmičenja i mentor više ekipa koje su osvajale nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz programiranja.

Autor je knjige „Naučite da programirate uz Scratch”, koja je u izdanju Ceta objavljena 2018. godine. Koautor je knjige „Metodička zbirka zadataka iz programiranja sa rešenjima u Paskalu” koja se koristi u školama od 1989. godine i udžbeničkog kompleta „Od igračke do računara” za prvi razred osnovne škole koji je doživeo 4 izdanja.

Jovan Popović
Jovan Popović
autor materijala "Hour of code", "Priručnik za JavaScript"

Program Menadžer u Majkrosoft Razvojnom Centru u Beogradu, trenutno radi na vodećim Majkrosoft bazama podataka - Azure SQL Database i SQL Server. Diplomirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavač na vodećim svetskim konferencijama u oblastima baza podataka, računarskih oblaka i Majkrosoft tehnologija, i autor dve knjige iz oblasti softverskog inženjerstva. Autor velikog broja članaka i blog postova u oblasti Majkrosoft tehnologija i edukacije učenika u oblasti programiranja, kao i više open-source biblioteka u oblasti JavaScripta, C#.NET i baza podataka.

Katarina Veljković
Katarina Veljković
autor materijala "Block-based programming - Make Code", "Programiranje mikrobit uređaja u mejkkodu, priručnik za 5. razred", "IKT i digitalna pismenost za peti razred", "IKT i digitalna pismenost za šesti razred", "IKT i digitalna pismenost za sedmi razred", "IKT i digitalna pismenost za osmi razred", "IKT, zbirka kratkih pitanja za peti razred", "IKT, zbirka kratkih pitanja za peti razred", "IKT, zbirka kratkih pitanja za šesti razred", "IKT, zbirka kratkih pitanja za sedmi razred", "IKT, zbirka kratkih pitanja za osmi razred", "Projektna nastava za peti razred osnovne škole - IKT", "Projektna nastava za šesti razred osnovne škole - IKT", "Projektna nastava za sedmi razred osnovne škole - IKT", "Projektna nastava za osmi razred osnovne škole - IKT"

Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku. Danas je zaposlena u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji i radi sa talentovanim učenicima iz oblasti matematike i računarstva. Proglašena je za najboljeg edukatora Srbije, i ušla je u Top 50 nastavnika sveta. Osvajala je mnogobrojne nagrade u oblasti obrazovanja, autor i realizator je više programa stručnog usavršavanja iz oblasti učenja na daljinu, primene IKT u nastavi. Koautor i recenzent nekoliko udžbenika za nastavu računarstva i informatike. Jedna je od začetnika upotrebe Lego robota i robotike uopšte u nastavnom procesu. Njen plan časa gde je korišćen robot u nastavi „Programiranje LEGO NXT robota u Microsoft Robotics Studio“ osvojio je prvo mesto na Microsoftovom inovativnom forumu nastavnika u Parizu 2007. godine. Član je radnih grupa za izradu nastavnih programa za osnovnu školu i gimnaziju u oblasti računarstva i informatike.

Aleksandra Alorić
Aleksandra Alorić
autorka materijala "Analiza (otvorenih) podataka"

Aleksandra Alorić je naučnica zaposlena na Institutu za fiziku u Beogradu u Centru za izučavanje kompleksnih sistema. Diplomirala je i masterirala teorijsku fiziku na Univerzitetu u Beogradu, a doktorirala primenjenu matematiku na Kraljevskom koledžu u Londonu. Pored istraživanja socio-ekonomskih kompleksnih sistema Aleksandra voli da se bavi obrazovanjem i promocijom nauke, ona je rukovoditeljka programa matematičko-tehničkih nauka u Istraživačkoj stanici Petnica i jedna od pokretačica i koordinatorki Turnira mladih fizičara.

Svetlana Radlovački
Svetlana Radlovački
autorka materijala "Programiranje mikrobit uređaja u mikropajtonu, priručnik za projektnu nastavu za sedmi i osmi razred"

Diplomirala na elektrotehničkom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine, na smeru računarska tehnika i upravljanje sistemima. Od 2002. godine zaposlena u Školskom centru “Nikola Tesla” u Vršcu, kao nastavnik elektrotehničke grupe predmeta. Veliki ljubitelj programiranja mikrokontrolerskih platformi, autor nekoliko stručnih radova i članaka na ovu temu. MIE Expert, predstavnica Srbije na Globalnom forumu inovativnih nastavnika u Torontu 2017. godine. Dobitnica više nagrada u oblasti primene savremenih tehnologija u nastavi.

Vesna Marinković
Vesna Marinković

Docent na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je 2006. godine diplomirala, a 2015. godine doktorirala u oblasti automatskog rezonovanja. Koautor jednog udžbenika računarstva i informatike za srednju školu. Nastavnik na nekoliko algoritamskih kurseva na kojima se trudi da kod studenata razvija algoritamski način razmišljanja.

Đura Pađan
Đura Pađan
autor materijala "Upravljanje elektromehaničkim modelima pomoću mikrobit uređaja - priručnik za osmi razred"

Diplomirao je na mašinskom fakultetu u Beogradu 2000. godine na smeru za automatsko upravljanje. Tema diplomskog rada je bila: “Upravljanje brzinom jednosmernom motora analognom tehnikom”. Magistrirao je na istom smeru 2005. godine sa temom rada: “Pneumatski ventili sa širinski modulisanim algoritmima upravljanja”. Nastavnik je tehnike i tehnologije i informatike u OOŠ ”Vladislav Ribnikar” od 2001. godine. Predaje tehniku i informatiku u bilingvalnim odeljenjima. Od samog početka rada Đura uočava mogućnosti za poboljšanje nastavnog programa i radi na tome. Svoj rad nazira na tome da je neophodno pronaći ravnotežu između praktičnog i teorijskog rada. Uvodi elektroniku, programiranje, interfejs tehnologiju u nastavu mnogo pre nego što su se oni pojavili u nastavnom programu. Kao rezultat Đura ima učenike koji sa radošću dolaze na časove i uživaju u svom radu. Tokom rada u školi sa učenicima razvija modele mašina upravljanih računarom koji su zapravo roboti jer rade autonomno. Smatra da je podučavanje dvosmerna ulica jer svako je nastavnik i svako je učenik. Shvatanje nastavničkog poziva na ovaj način je ključno za uspeh, jer nastavnici i učenici su ravnopravni saradnici na zajedničkom projektu koji se zove celoživotno učenje.

Dalibor Todorović
Dalibor Todorović
autor materijala "IKT i digitalna pismenost za peti razred", "IKT i digitalna pismenost za šesti razred", "IKT i digitalna pismenost za sedmi razred", "IKT i digitalna pismenost za osmi razred", "Digitalna pismenost, zbirka kratkih pitanja za peti razred", "Digitalna pismenost, zbirka kratkih pitanja za šesti razred", "Digitalna pismenost, zbirka kratkih pitanja za sedmi razred", "Digitalna pismenost, zbirka kratkih pitanja za osmi razred"

Dalibor Todorović je diplomirao na Elektronskom fakultetu u Nišu na smeru Računarska tehnika i informatika. Radi kao nastavnik računarske grupe predmeta u IT odeljenju u Gimnaziji „9.maj” u Nišu. Član je Pedagoškog društva informatičara Srbije. Autor je i realizator akreditovanih seminara na temu primene digitalnih alata u nastavi. Angažovan je kao ekspert za izradu Priručnika za medijsku pismenost u okviru projekta „Podrška reformama medija u Republici Srbiji”, kao konsultant British Council-a na projektu „Škole za 21. vek”, kao voditelj nacionalnih obuka “Digitalna učionica / Digitalno kompetentan nastavnik – uvođenje digitalnih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala” i „Razvoj digitalnih kompetencija”. Jedan je od Scientix ambasadora za Srbiju, ambasador je programa Erasmus+, kao i eTwinning ambasador. Član je Upravnog odbora Science of Stage Srbija. Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima su I, II i III nagrada „Digitalni čas”, nagrada „STEM Ahead” European Schoolnet-a, kao i I nagrada Evropske komisije „eSkills for Jobs 2016” za izvanrednost u razvijanju digitalnih veština kroz izuzetnost u upotrebi IKT-a u nastavi, inovativan način razvijanja digitalnih veština učenika i kros-kurikularni pristup u podučavanju digitalnih veština.

Autori Grupnih Izdanja


Zbirka
Zbirka algoritamskih zadataka

Filip Marić, Nina Alimpić, Nebojša Vasiljević, Duša Vuković , Mijodrag Đurišić, Stanka Matković, Jelena Hadži Purić, Milan Čabarkapa, Duško Obradović

Cpp
C++ za početnike

Milan Vugdelija, Filip Živković, Miroslav Bogdanović - Koši, Teo Šarkić, Duša Vuković, Jelena Hadži Purić,
Zadatke u priručniku radio BubbleBee tim

C#
Priručnik za C#

Milan Vugdelija, Filip Živković, Miroslav Bogdanović - Koši, Teo Šarkić, Duša Vuković,
Zadatke u priručniku radio BubbleBee tim

Algoritmi
Uvod u algoritme

BubbleBee Team

RAF
Uvod u programiranje - Računarski fakultet

Vukoman Stojanović,
Stefan Burgić,
Bojana Dimić Surla

Državna komisija za takmičenja iz programiranja


takprog
Državna komisija za srednjoškolska takmičenja iz informatike

Predsednik komisije: Marko Savić, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Potpredsednik komisije: Nikola Milosavljević, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Članovi:
Dragan Urošević, Matematički institut SANU, Beograd
Slobodan Mitrović, MIT, Kembridž Masačusets
Aleksandar Zlateski, FAIR, Njujork
Milan Vugdelija, Petlja, Beograd
Dušan Zdravković, Računarski fakultet, Beograd
Demjan Grubić, Google, London
Marko Baković, Palantir Technologies, London
Ivan Stošić, Prirodno-matematički fakutet, Niš
Dimitrije Erdeljan, student, Univerzitet Kembridž
Nikola Jovanović, student, ETH, Cirih
Nikola Spasić, student, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Vladimir Milovanović, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
Aleksa Plavšić, student, Računarski fakultet, Beograd
Aleksa Milisavljević, student, Računarski fakultet, Beograd
Filip Ćosović, student, Računarski fakultet, Beograd
Momčilo Topalović, student, Univerzitet Kembridž
Vladimir Milenković, student, Univerzitet Kembridž
Lazar Milenković, student, EPFL, Lozana
Nikola Pešić, student, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
Aleksa Milojević, student, Univerzitet Prinston
Pavle Martinović, student, Matematički fakultet, Beograd
Tadija Šebez, student, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Mladen Puzić, student, Matematički fakultet, Beograd
Igor Pavlović, student, Elektrotehnički fakultet, Beograd

takprog_osnovna
Državna komisija za takmičenja iz informatike u osnovnoj školi

Jelena Hadži Purić
Jasmina Dobrić

BubbleBee Alumni


bbbee
Portal BubbleBee je razvijen od strane ljudi koji su zaposleni ili su bili na praksi u Majkrosoftovom razvojnom centru u Srbiji, a u izradi sadržaja su učestvovali i zaposleni i saradnici Matematičke i Računarske gimnazije, drugih škola, Društva Matematičara Srbije i Istraživačke stanice Petnica.

Andreja Ilić (jedan od pokretača BubbleBee portala),
Bojan Rošić,
Dragan Tomić,
Milan Novaković,
Sava Čajetinac – dizajn,
Nada Krstić,
Miloš Todić,
Jelena Cvetanović,
Ivan Stojanović Kića (kreirao prvu verziju BubbleBee portala),
Milan Stojić,
Đorđe Maksimović,
Vlajko Stojanović,
Saša Popović,
Tamara Letić,
Miodrag Radulović,
Dejan Kraković,
Aleksandar Tomić Megazord,
Vladimir Milošević,
Pavle Josipović,
Željko Nikoličić,
Ninoslav Petrović - Nine,
Dragana Topić,
Ivan Vujić,
Momčilo Vasilijević,
Iva Lazović,
Stefan Nikolić – Ćoni,
Vukašin Ranković,
Nikola Perin,
Andrija Jandrlić,
Đorđe Nijemčević,
Miloš Anđelković - Storm,
Goran Lukić,
Aleksandar Damjanović Dacan,
Milan Vugdelija,

Stefan Pekić,
Petar Lotrean,
Aleksandar Ivanović,
Nikola Puzović,
Novak Novaković,
Milan Micić,
Miloš Vučić - Vučko,
Isidora Jovandić,
Mladen Pantić,
Marko Trifunović,
Vladimir Nikolić,
Petar Mitrović,
Svetlana Stanojević,
Dimitrije Filipović,
Marija Gogić,
Andrija Jovanović,
Boris Grubić,
Demjan Grubić,
Dušan Zdravković Dux,
Miloš Milovanović - MilMil,
Neven Tubić,
Goran Dubajić,
Marko Milojević,
Vladimir Nešić,
Danilo Vunjak,
Nikola Milosavljević Ramzi,
Nikola Milosavljević NikMil,
Mladen Radojević,
Marko Živanović Mazi,
Andrej Ivašković,
Teo Šarkić,
Srđan Božović,
Jovan Popović