Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Ažurirani materijali na Petlji

pre 6 godine

Na osnovu povratnih informacije koje smo dobili od nastavnika informatike, danas smo objavili nove, unapređene verzije naših materijala za osnovnu školu i gimnaziju.

U sredu, 06. marta, taman kada drugo polugodište dobija svoj pun zamajac, objavili smo unapređene verzije sledećih materijala:

 

Programiranje u Pajtonu, priručnik za šesti razred  - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/prirucnik-python 

Programiranje u Pajtonu, priručnik za gimnaziju - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/prirucnik-python-gim

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za sedmi razred  - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/pygame-prirucnik

Programiranje grafike pomoću Pygame, priručnik za gimnaziju  - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/pygame-prirucnik-gim

Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za šesti i sedmi razred  - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/python-zbirka-pitanja

Zbirka kratkih pitanja iz programiranja za gimnaziju - https://petlja.org/biblioteka/r/kursevi/python-zbirka-pitanja-gim

 

Kao što naši korisnici već znaju, u Fondaciji Petlja stalno osluškujemo njihove potrebe i u skladu sa tim unapređujemo kako same materijale na Petlji tako i funkcionalnosti same platforme. 

 

Kada je reč o novim funkcionalnostima na portalu, od danas je moguće da sakrijete levi stubac u kome je sadržaj i omogućite širi prostor za unos koda. Takođe, kada je reč o samim materijalima u priručnicima za Pajton i Zbirci kratkih pitanja u poglavlju Karel robot dodali smo nove zadatke dok smo kod priručnika za Pygame metodološki revidirali primere za animacije i događaje.