$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Preslikavanja matrice

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Deca su spremala priredbu u školskom dvorištu. Svako je obukao kostim različite boje i poređali su se u kvadratnu matricu. Tokom tačke deca su se premeštala i to na veoma pravilne načine. Prvo su se preslikali matricu oko glavne dijagonale. Zatim su zarotirali matricu za 90 stepeni udesno (u smeru kazaljke na satu). Nakon toga su je preslikali horizontalno i na kraju su je preslikali oko sporedne dijagonale. Napiši program koji ispisuje raspored boja dečijih kostima nakon svakog koraka njihove koreografije.

Ulaz

Sa stanadradnog ulaza se učitava broj (), a zatim i kvadratna matrica dimenzije koja sadrži brojeve između 0 i 10 (svaki broj označava jednu boju kostima).

Izlaz

Na standardni izlaz ispisuje se 5 matrica. Polazna, učitana i zatim matrica dobijena nakon svake transformacije.

Primer

Ulaz

3
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Izlaz

1 2 3
4 5 6
7 8 9

1 4 7
2 5 8
3 6 9

3 2 1
6 5 4
9 8 7

9 8 7
6 5 4
3 2 1

1 4 7
2 5 8
3 6 9

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.