$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Isti kvadrant

vreme memorija ulaz izlaz
1 s 64 Mb standardni izlaz standardni ulaz

Napisati program kojim se proverava da li dve tačke , pripadaju istom kvadrantu. Smatraćemo da tačke na pozitivnom delu ose pripadaju prvom i četvrtom kvadrantu, tačke na negativnom delu ose pripadaju drugom i trećem kvadrantu, slično tačke na pozitivnom delu ose pripadaju prvom i drugom kvadrantu, a na negativnom delu ose trećem i četvrtom kvadrantu, a da koordinatni početak pripada svim kvadrantima.

Ulaz

Standardni ulaz sadrži četiri cela broja, svaki u posebnoj liniji:

  • , () - koordinate tačke

  • , () - koordinate tačke

Izlaz

Na standardnom izlazu u jednoj liniji prikazati reč da ako tačke pripadaju istom kvadrantu u suprornom prikazati reč ne.

Primer

Ulaz

12
-45
15
23

Izlaz

ne

Morate biti ulogovani kako biste poslali zadatak na evaluaciju.