$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Креирање векторске графике

Питање 1.

За исцртавање квадрата у програму Inkscape, коју вредност треба унети у поље Corners алатке Create stars and polygons? Одговор упиши цифрама.

Одговор:

Питање 2.

  Q-23: Да ли је следеће тврђење тачно?

  У програму Inkscape у тексту можемо да вршимо измене фонта и његове величине, да изменимо хоризонтално и вертикално растојање између речи или слова, као и да ротирамо слова.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 3.

     Q-24: поређај кораке за цртање правоугаоника у правилан редослед.
одабери алатку Create rectangles and squares
притисни примарни тастер миша
развуци облик до жељене величине
отпусти примарни тастер миша
    

Питање 4.

  Q-25: Да ли је следеће тврђење тачно?

  У програму Inkscape можемо да креирамо банере, логое или натписе.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно