$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад са сликама - слојеви

Питање 1.

  Q-14: Да ли је дато тврђење тачно?

  У програму Gimp за обраду растерске графике могуће је додавати и брисати слојеве.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 2.*

Како се називају делови слике који омогућавају да се при обради дигиталних слика елементи слике чувају раздвојени? Одговор унесите малим словима ћириличким писмом.

Одговор:

Питање 3.*

Коју вредност треба да има опција Opacaty да би слој био непровидан?

Одговор:

Питање 4.

  Q-15: Да ли је следеће тврђење тачно?

  У програму Gimp за обраду растерске графике текст је растерски слој у растерској слици.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Нетачно
 • Не
 • Тачно

Питање 5.

  Q-16: Да ли је следеће тврђење тачно?

  Слику сачувану у формату одабраног програма за обраду растерске графике можемо да отворимо на било ком дигиталном уређају.

  Изабери одговор:

 • Да, увек
 • Нетачно
 • Не
 • Нетачно
 • Да, само када је на дигиталном уређају инсталиран тај програм
 • Тачно