$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад са звучним записом

Питање 1.

  Q-29: Да ли је следеће тврђење тачно?

  Квалитет звучног записа могуће је побољшати коришћењем специјализованих програма за обраду звука.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 2.

  Q-30: Како се назива поступак којим се на основу звучне датотеке једног типа формира звучна датотека другог типа?

  Изабери одговор:

 • Едитовање
 • Нетачно
 • Конверзија
 • Тачно
 • Копирање
 • Нетачно
 • Премештање
 • Нетачно

Питање 3.

  Q-31: Да ли је следеће тврђење тачно?

  У програмима за обраду звучне датотеке могуће је чувати звук у форматима датотеке коју чита већина дигиталних уређаја.

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 4.

  Q-32: Шта ће се десити применом наредбе File → Save project у програму Audacity?

  Изабери одговор:

 • долази до конверзије у формат .wav
 • Нетачно
 • подаци ће бити сачувани као звучна датотека
 • Нетачно
 • долази до конверзије у формат .mp3
 • Нетачно
 • датотека ће бити сачувана као Audacity пројекат
 • Тачно

Питање 5.

  Q-33: Како се назива oпција помоћу које је могуће смањити шум који чујемо у звучним записима?

  Изабери одговор:

 • Amplify
 • Нетачно
 • Edit
 • Нетачно
 • Noise Reduction
 • Тачно
 • Cut
 • Нетачно