$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Рад са текстом форматирање карактера и пасуса

Питање 1.*

  Q-18: Следећа слика представља унет текст.

  _images/L65S3.png

  Којим поступком за уређивање се од тог текста добија текст приказан на доњој слици?

  _images/L65S5.png

  Изабери одговор:

 • форматирање пасуса
 • Нетачно
 • форматирање карактера
 • Тачно
 • текст није уређиван (нема промене)
 • Нетачно

Питање 2.*

  Q-19: Да ли је следеће тврђење тачно?

  У програму за обраду текста могуће је да све карактере означеног (селектованог) текста претворимо у мале или велике

  Изабери одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 3.*

  Q-20: Која ставка главног менија у програму за обраду текста се користи за форматирање карактера?

  Изабери одговор:

 • Paragraph
 • Нетачно
 • Home
 • Тачно
 • Save As
 • Нетачно
 • Insert
 • Нетачно