$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Претраживање интернета, одабир резултата и преузимање садржаја

Питање 1.

  Q-16: Како се називају интернет сервиси за проналажење информација на интернету на основу унетих кључних речи? Изабери тачан одговор:

  Изабери одговор:

 • веб трагачи
 • Нетачно
 • веб претраживачи
 • Тачно
 • веб прегледачи
 • Нетачно

Питање 2.*

  Q-17: Шта од наведеног представља интернет претраживаче? (Означи тачне опције)

  Изабери одговорe:

 • Yahoo
 • Тачно
 • Facebook
 • Нетачно
 • Google
 • Тачно
 • Bing
 • Тачно
 • YouTube
 • Нетачно

Питање 3.*

  Q-18: Који од наведених програма представљају интернет прегледаче? (Изабери све тачне одговоре)

  Изабери одговорe:

 • Microsoft Edge
 • Тачно
 • Google SketchUp
 • Нетачно
 • Microsoft Word
 • Нетачно
 • Mozilla Firefox
 • Тачно
 • Google Chrome
 • Тачно

Питање 4.

  Q-19: Како се назива једна или више кључних речи или целе реченице који се уноси у поље за претраживање? Изабери тачан одговор:

  Изабери одговор:

 • питање
 • Нетачно
 • упитник
 • Нетачно
 • упит
 • Тачно

Питање 5.

  Q-20: Веб прегледач чија је икона приказана на слици је Mozilla Firefox? (да/не)

  _images/google-chrome.png

  Изабери одговор:

 • да
 • Нетачно
 • не
 • Тачно

Питање 6.*

  Q-21: Који претраживачи не сакупљају IP адресу корисника и информације о ономе што претражују? Изабери тачaн одговор.

  Изабери одговор:

 • DuckDuckGo и Bing
 • Нетачно
 • Bing и Yahoo
 • Нетачно
 • Startpage и DuckDuckGo
 • Тачно

Питање 7.

  Q-22: Шта треба да утиче на процену релевантности и веродостојности информација на интернету? Изабери све тачне одговоре.

  Изабери одговорe:

 • Провера аутора информација
 • Тачно
 • Слике на сајту
 • Нетачно
 • Дизајн сајта
 • Нетачно
 • Датум последњег ажурирања информација на сајту
 • Тачно
 • Рекламе које се појављују на сајту
 • Нетачно

Питање 8.**

  Q-23: Какви су резултати претраге које нам даје претраживач приликом претраге неке кључне речи? (Изабери тачан одговор)

  Изабери одговор:

 • Сви су са релевантних извора
 • Нетачно
 • Постоје они који су из релевантних извора и они који нису
 • Тачно
 • Скоро сви су из релевантних извора
 • Нетачно
 • Око половина резултата је из релевантних извора
 • Нетачно