$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Увод у рачунарску графику

Питање 1.

Дато је тврђење. Тело које видиш као плаво упило је све боје спектра, осим плаве коју је одбило. Да ли је тврђење тачно?

  Q-1: Изабери тачан одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 2.*

Приказана је слика димензије 2048 x 1152. Колико укупно пиксела садржи дата слика?

Одговор:

Питање 3.**

Приказана је слика димензије 4096 x 2304. Колико укупно мегапиксела садржи дата слика? Приликом уноса децималног броја уносите две децимале иза децималне тачке.

Одговор:

Питање 4.

Како се назива основна мера за оштрину неке слике и дефинише се као број пиксела на екрану?

Одговор:

Питање 5.

Шта је RGB?

  Q-2: Изабери тачан одговор:

 • Модел приказа боја је адитивни метод стварања слике који се заснива на комбиновању (сабирању) светлости три основне боје.
 • Тачно
 • Модел приказа боја назива се и суптрактивни, јер свака од основних боја у штампи (цијан, магента, жута) одузима једну од основних боја (црвена, зелена, плава).
 • Нетачно
 • Одређује укупан број различитих нијанси боје које се могу представити.
 • Нетачно

Питање 6.

Дата су тврђења. Компресија без губитака (lossless) смањује величину датотеке без смањења квалитета слике. Да ли је тврђење тачно?

  Q-3: Изабери тачан одговор:

 • Да
 • Тачно
 • Не
 • Нетачно

Питање 7.**

Знамо да тројка (255, 0, 0) представља црвену боју – концентрација црвене боје је 100%, док је концентрација зелене и плаве 0%. Која боја ће бити представљана тројком (255, 255, 255)? Унеси одговор малим словима ћирилицом).

Одговор: