$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Бројачи, стрингови, циклуси

Питање 1.

Како наредба broj += 1 мења вредност променљиве broj?

  Q-7: Изабери одговор:

 • Додаје 1 на вредност променљиве (тако да, рецимо, 25 постаје 26).
 • Тачно
 • Дописује цифру 1 на крај броја који је смештен у променљиву (тако да, рецимо, 25 постаје 251).
 • Нетачно
 • У променљиву broj уписује вредност 1.
 • Нетачно
 • То није добра наредба и Пајтон пријављује грешку када на њу наиђе.
 • Нетачно

Питање 2.

Претпоставимо да променљива n садржи број 56439. Шта ће бити вредност променљиве n након наредбе n //= 10?

  Q-8: Изабери одговор:

 • 10
 • Нетачно
 • 564390
 • Нетачно
 • 56439
 • Нетачно
 • 5643
 • Тачно

Питање 3.

Шта ће исписати следећи Пајтон програм:

s = "Test!"
print(s)

  Q-9: Изабери одговор:

 • "Test!"
 • Нетачно
 • 'Test!'
 • Нетачно
 • Test!
 • Тачно
 • Test
 • Нетачно

Питање 4.*

Колико звездица ће исписати следећи Пајтон програм:

s = "Test!"
for x in s:
 print("*")

  Q-10: Изабери одговор:

 • 5, зато што стринг s има дужину 5.
 • Тачно
 • 4, зато што индексирање почиње од 0.
 • Нетачно
 • 0, зато што for циклус иза in очекује range(0, n).
 • Нетачно
 • 0, јер ће систем пријавити грешку.
 • Нетачно

Питање 5.*

Шта ће исписати команда print(s[7]+s[3]+s[8]+s[5]) ако је s = ’programiranje’?

Одговор:

Питање 6.**

У низу испод су дати подаци о ученицима неког разреда. За сваког ученика су дати име, пол, старост, маса и висина:

razred = [["Ana",   "ž", 13, 46, 160],
     ["Bojan",  "m", 14, 52, 165],
     ["Vlada",  "m", 13, 47, 157],
     ["Gordana", "ž", 15, 54, 165],
     ["Dejan",  "m", 15, 56, 163],
     ["Đorđe",  "m", 13, 45, 159],
     ["Elena",  "ž", 14, 49, 161],
     ["Žaklina", "ž", 15, 52, 164],
     ["Zoran",  "m", 15, 57, 167],
     ["Ivana",  "ž", 13, 45, 158],
     ["Jasna",  "ž", 14, 51, 162]]

Који од понуђених израза ће ти вратити податак о томе колико година има Ивана?

  Q-11: Изабери одговор:

 • razred[10][3]
 • Нетачно
 • razred[9][3]
 • Нетачно
 • razred[10][2]
 • Нетачно
 • razred[9][2]
 • Тачно