$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Сортирање, претраживање, текстуалне датотеке

Питање 1.

Како ће изгледати низ L након извршења следећег програмчића:

L = ['Ана', 'Боки', 'Цеца', 'Деки']
L.sort(reverse=True)

  Q-1: Изабери одговор:

 • ['Ана', 'Боки', 'Цеца', 'Деки']
 • Нетачно
 • ['Деки', 'Цеца', 'Боки', 'Ана']
 • Нетачно
 • ['Цеца', 'Деки', 'Боки', 'Ана']
 • Тачно
 • Систем ће пријавити грешку јер функција sort не може да сортира низове стрингова.
 • Нетачно

Питање 2.*

Који од понуђених Пајтон израза из низа razred који је наведен испод издваја редове који садрже податке о дечацима који имају 15 година? (За свако дете у групи наведени су име, пол, старост, маса и висина, тим редом.)

razred = [['Ana',   'ž', 13, 46, 160],
     ['Bojan',  'm', 14, 52, 165],
     ['Vlada',  'm', 13, 47, 157],
     ['Gordana', 'ž', 15, 54, 165],
     ['Dejan',  'm', 15, 56, 163],
     ['Đorđe',  'm', 13, 45, 159],
     ['Elena',  'ž', 14, 49, 161],
     ['Žaklina', 'ž', 15, 52, 164],
     ['Zoran',  'm', 15, 57, 167],
     ['Ivana',  'ž', 13, 45, 158],
     ['Jasna',  'ž', 14, 51, 162]]

  Q-2: Изабери одговор:

 • [x for x in razred if x[2] == 'm']
 • Нетачно
 • [x for x in razred if x[2] == 15]
 • Нетачно
 • [x for x in razred if x[2] == 'm' and x[3] == 15]
 • Нетачно
 • [x for x in razred if x[1] == 'm' and x[2] == 15]
 • Тачно

Питање 3.*

Која од наведених команди ће отворити датотеку poema.txt за читање?

  Q-3: Изабери одговор:

 • open(f, 'poema.txt')
 • Нетачно
 • f = open('poema.txt', 'r')
 • Тачно
 • f.open_read('poema.txt')
 • Нетачно
 • f = open_read('poema.txt')
 • Нетачно

Питање 4.**

Како ће изгледати низ L након извршења следећег програма:

def pozicije_pozitivnih(L):
  i = -1
  rez = []
  for x in L:
    i += 1
    if x > 0:
      rez.append(i)
  return rez

L = pozicije_pozitivnih([-2, -1, 0])

  Q-4: Изабери одговор:

 • [2]
 • Нетачно
 • []
 • Тачно
 • [0, 0, 1]
 • Нетачно
 • [-1, -1, 0]
 • Нетачно

Питање 5.**

Како изгледа следећи низ

L = [6, 5, 4, 1, 2, 3]

након што се на њега примени само први корак алгоритма за сортирање бирањем најмањег елемента (selection sort)?

  Q-5: Изабери одговор:

 • [6, 5, 4, 1, 2, 3]
 • Нетачно
 • [1, 5, 4, 6, 2, 3]
 • Тачно
 • [5, 4, 1, 2, 3, 6]
 • Нетачно
 • [1, 2, 3, 4, 5, 6]
 • Нетачно

Питање 6.**

На диску се налази неколико текстуалних датотека:

hamlet.txt
iliad.txt
poema.txt

Који стринг треба корисник да унесе у следећи Пајтон програм да би он пребројао редове у датотеци hamlet.txt?

ime = input()
f = open(ime + ".txt", "r")
br = 0
for red in f: br += 1
f.close()
print(br)

  Q-6: Изабери одговор:

 • iliad
 • Нетачно
 • hamlet
 • Тачно
 • iliad.txt
 • Нетачно
 • hamlet.txt
 • Нетачно