$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \renewcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mss}{\,\mathrm{\frac{m}{s^2}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Prijavi problem


Obeleži sve kategorije koje odgovaraju problemu

Još detalja - opišite nam problem


Uspešno ste prijavili problem!
Status problema i sve dodatne informacije možete pratiti klikom na link.
Nažalost nismo trenutno u mogućnosti da obradimo vaš zahtev.
Molimo vas da pokušate kasnije.

Листе

    Q-7: Направили смо променљиву Odgovor. У једном тренутку, вредност ове променљиве је Ksenija. У другом тренутку, њена вредност је Vuk. Означи тачно тврђење:

  • У једном тренутку времена, у променљивој се чува више података (бројева, стрингова, вредности Тачно или Нетачно).
  • Ниси у праву! Променљива може да чува различите податке током времена, али, у једном тренутку, она садржи само један податак.
  • У једном тренутку времена, у променљивој се чува само један податак (број, стринг, вредност Тачно или Нетачно).
  • У праву си! Променљива може да чува различите податке током времена, али, у једном тренутку, она садржи само један податак.

Kреирање програма често пред програмера ставља потребу да сачува већи број података (телефонских бројева, назива производа, адреса…). У тим ситуацијама, променљиве које смо до сада користили нису од велике помоћи.

Због оваквих ситуација, које ћеш сигурно имати у свом будућем програмерском раду, представљамо ти Листу.

Листа представља колекцију података. Можеш да је посматраш као „свеску” у којој се налази велики број „страница”. Свака од „страница” нумерисана је бројем (од 1 надаље) и на свакој од „страница” записан је (чува се) по један податак.

Листу креирамо у категорији Променљиве, кликом на дугме NapraviListu. Листа може да се односи на само један или на све ликове у програму. Елементе листе уносимо притиском на знак + и уписивањем вредности у одговарајући простор.

_images/NovaLista.png

За разлику од обичних променљивих које позивамо навођењем њиховог имена, подацима смештеним у листу „обраћамо” се наводећи њихов редни број (положај) у листи.

Листа Број телефона садржи 4 податка - важних бројева телефона. Ако желимо да маца каже Број телефона ватрогасаца је 193, треба да сложимо скрипту следећег изгледа:

_images/Element.png

_images/zzz.png

Направили смо исти квиз помоћу обичних променљивих и помоћу листи. Анализирај њихове скрипте:

_images/2Kviza.png

Ремиксуј програме A и B, који се налазе на адресама A: https://scratch.mit.edu/projects/368591471/ и B: https://scratch.mit.edu/projects/368587098/ тако што ћеш додати бар још три питања везана за осећања и емотиконе који их представљају. Не сумњамо да ћеш уочити колико времена штедимо употребом листи уместо променљивих.

_images/zzz.png

Помоћи ћемо ти да направиш интересантан програм који захтева да те, пре почетка рада, упознамо са првим програмером на свету - Адом Лавлејс.

_images/SveskaAdaLavlejs.png

Програм треба да садржи два лика: Аду Лавлејс и аналитичку машину.

Кликом на лик Аде, она ће се представити и питати како се зовемо. Када упишемо своје име, Ада ће нас поздравити. Препоручиће нам да кликнемо на аналитичку машину. Кликом на аналитичку машину добићемо песму спевану само за нас. :)

_images/ALiAM.png

Листе су нам, за овај задатак, потребне како би аналитичка машина могла да ствара различите песме за сваког од корисника програма.

Идеја је да направимо једноставну песму која се састоји од једне строфе, тачније од четири стиха.

Нека сваки стих почиње субјектом Ја, а направићемо и три листе из којих ћемо насумично бирати прилошке одредбе за начин (ПОН), прилошке одредбе за место (ПОМ) и предикате.

_images/3Liste.png

Аналитичка машина ствараће песму тако што ће сваки од четири стиха почињати са Ја. Следиће једна насумично изабрана прилошка одредба за начин (елемент из листе ПОН), а затим један насумично изабран предикат (елемент из листе Предикати) и једна насумично изабрана прилошка одредба за место (елемент листе ПОМ).

_images/Pesma.png

Сваки пут, када покренеш програм, добићеш нову комбинацију речи, односно нове стихове.

Препоручујемо ти да анализираш пројекат на адреси https://scratch.mit.edu/projects/171580250/. Предлажемо ти да, касније, допуниш листе новим прилошким одредбама за начин и место, као и са предикатима. Уживај!

Од Скреча ка Пајтону

И у Пајтону постоје листе. Анализирај доњу слику и пронађи суштинску разлику између програма чији је резултат извршавања исти (број 193), а написани су у Скречу и Пајтону.

_images/L8_OdSkrecaKaPajtonu.png